Životní pojištění není spoření, upozorňuje Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB), která dohlíží nad pojišťovnami, upozornila prodejce životního pojištění, aby tento produkt přestali přirovnávat ke spoření. Takové přirovnání je podle ČNB klamavé a neodpovídá skutečnosti.

Podle České národní banky může prodejce tímto přirovnáním vyvolat v zájemci mylnou představu o tom, že úhradou pojistného podstupuje “pouze” rizika, která jsou spojena s depozitními produkty. Skutečnost je však taková, že nejde o klasický vklad, ale o investování do akcií či komodit. V takovém případě klientovi může hrozit nulová návratnost, což v podstatě znamená ztrátu investice.

"Životní pojištění je primárně pojistným produktem, a nejedná se tedy o produkt spořicí, ani o produkt důchodového spoření," vysvětlila Petra Vlčková z odboru komunikace České národní banky.

Za porušení nařízení České národní banky může být pojišťovnám udělena pokuta ve výši až 50 miliónů korun

Ačkoliv se nejedná o právní předpis, ale o názor České národní banky, která figuruje jako regulátor trhu, může být pojišťovnám za nedodržení nařízení udělena pokuta za správní delikt a to až ve výši 50 miliónů korun.

Většina pojišťoven uvedla, že doporučení České národní banký respektuje a zohlední jej ve svých prodejních materiálech ihned nebo nejpozději od počátku roku 2014 společně se změnami, ke kterým dojde v důsledku zavedení nového občanského zákoníku. S názorem ČNB zcela nesouhlasí pouze Kooperativa pojišťovna. I ta jej však přes výslovný nesouhlas zohlední v materiálech stejně jako ostatní pojišťovny.

David Holý, ePojisteni.cz

Mluví se o nás