Cestovní pas: Kde vám jej vydají a za kolik

Cestovní pas: Kde vám jej vydají a za kolik

Cestovní pas: Kde vám jej vydají a za kolik

Cestování a poznávání cizích krajů a kultury nám umožňují moderní dopravní prostředky, díky kterým se na druhý konec země dostaneme během pár dní, někdy i hodin. Ani cestování však není možné bez administrativy, a tak na let do vzdálených zemích můžete zapomenout, pokud nebudete mít cestovní pas.

Pouze oblast Evropské Unie a Schengenského prostoru po občanech České republiky nevyžaduje cestovní pas. Cestující si vystačí pouze s platným občanským průkazem. Pro všechny další země, a že je jich hodně, je však nutné mít sjednaný cestovní pas.

Cestovní pas je základním dokladem, který umožňuje občanům ČR bez problémů překročit hranice republiky a vydat se na kterékoliv jiné místo na této planetě. Jak je vyřízení pasu náročné, kde vám jej vydají a kolik vás to bude stát?

Mezi cestovní doklady patří tedy občanský průkaz (pouze v rámci zemí EU a Schengenského prostoru), cestovní pas, diplomatický pas, služební pas či cestovní průkaz (průkaz bývá územně i časově omezen a vydává se například při ztrátě cestovního pasu). Běžní lidé a za běžných okolností si musí vystačit s cestovním pasem.


Cestovní pas pro děti i dospělé

Již dávno neplatí, že cestovní pas mají pouze osoby nad 15 let a mladší děti jsou zapsány v pase jednoho z rodičů. Dnes musí mít cestovní pas každá osoba, které se rozhodne cestovat mimo hranice České republiky.

O cestovní pas pro občana mladšího 15 let však smí žádat jeho zákonný zástupce, nikoliv on sám. Občané ve věku od 15 do 18 let mohou žádost podat sami. Součástí žádosti však musí být písemný souhlas zákonného zástupce a podpis na žádosti musí být úředně ověřený. Občané nad 18 let mohou žádat o pas bez omezení.

Žádost o cestovní pas je nutné podat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti či magistrátů v případě Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, u něhož má občan nahlášený trvalý pobyt. Žádat o pas mohou občané ČR také u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí (např. v případě ztráty či krádeže cestovního dokladu). V tomto případě však může cestovní pas převzít pouze samotný občan, jeho zákonný zástupce či osoba, které podala žádost místo zákonného zástupce (např. pěstoun).


Doklady potřebné k podání žádosti o cestovní pas

Nestačí pouze přijít na úřad a požadovat vydání cestovního pasu. Bohužel vás čeká administrativní kolečko, které se neobejde bez papírování a osobní návštěvy. K žádosti o cestovní pas tak budete muset nejprve doložit následující doklady:

  •  občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti (např. rodný či oddací list)
  •  v případě cizinců doklad o státním občanství (pouze při vydání prvního pasu občanovi, jenž nemá trvalý pobyt na území ČR)
  •  v případě občana mladšího 15 let musí zákonný zástupce doložit občanský průkaz či rodný list, v němž je dítě uvedeno
  •  odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu v případě, že občan je držitelem platného cestovního pasu, ale potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji či bez?

U cestovních pasů dále rozlišujeme, zda obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává v akutních případech tehdy, když jej potřebujete velmi rychle ve lhůtě do 15 dnů. Tento typ cestovního pasu má však platnost pouze 6 měsíců a není možné ji prodloužit. Poplatek za vydání “express” pasu stojí 1 500 korun a u občanů do 15 let 1 000 korun.

Žádost je nutné podat na příslušném úřadě prostřednictvím vyplněného úředního tiskopisu. K žádosti je nutné přiložit dvě fotografie, občanský průkaz a plnou moc, podává-li žádost zplnomocněný zástupce.

Pokud na vydání pasu nespěcháte a chcete jej mít na delší dobu, zažádejte si o pas se strojově čitelných údajů a s nosičem dat s biometrickými údaji. Tento typ pasu se vydává do 30 dnů a je platný po dobu 10 let. U občanů ve věku do 15 let se pas vydává na dobu 5 let. Poplatek činí 600 korun a u občanů do 15 let pak pouhých 100 korun.

K vyřízení žádosti o pas je nutné zajít osobně na příslušný úřad a doložit občanský průkaz. Fotografie a otisky prstů rukou si úřad vyhotoví sám. Proto je nutné žádost podat osobně. Vytisknutou žádost o nový cestovní pas podepíše občan či jeho zákonný zástupce.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku