Cestovní pojištění a pojistné podmínky

Cestovní pojištění a pojistné podmínky

Cestovní pojištění a pojistné podmínky - co obsahují a na co si dát pozor?

Nedílnou součástí každé pojistné smlouvy bez ohledu na typ pojistného produktu je rozsáhlý dokument nazvaný “pojistné podmínky”. Obsahuje všechny důležité smluvní podmínky, které se vztahují k danému produktu, v tomto případě k cestovnímu pojištění.

Zákon o pojistné smlouvě ukládá pojišťovnám povinnost prokazatelně seznámit každého klienta s pojistnými podmínkami. Vlastní smlouva proto obsahuje nejen konkrétní pojistné podmínky, ale také prohlášení, že si klient podmínky přečetl, a vlastním podpisem tuto formulaci potvrdí.

Co obsahují pojistné podmínky

Obsah pojistných podmínek vychází ze zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, podle kterého musí pojistné podmínky popisovat:

 •  podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění - např. možnosti výpovědi nebo odstoupení od pojistné smlouvy
 •  vymezení pojistné události - co je a co není bráno jako pojistná událost
 •  výluky z pojištění - na co se pojištění nevztahuje a nikdy nebude
 •  způsob určení rozsahu pojistného plnění a splatnost

Na co si dát pozor u cestovního pojištění - výluky

Velmi důležitou částí, kterou pojištění často opomíjí nebo spíše ignorují, je část týkající se výluk z pojištění. S výlukami by se měl pojištěný důkladně seznámit ještě předtím, než smlouvu vůbec podepíše. Většina výluk se vztahuje k situacím, které pojištěný může ovlivnit a ke škodní události dojde jeho chybou či vinou.

Seznam nejčastějších výluk u cestovního pojištění:

 •  pojištěný prokazatelně způsobil škodní událost úmyslně
 •  pojistné události vzniklé pod vlivem alkoholu, drog a dalších omamných látek
 •  škodní události, které bylo možné předpokládat (např. cesta do zahraničí v posledních týdnech těhotenství)
 •  události, k nimž došlo v souvislosti s pokusem o sebevraždu, sebevraždu nebo úmyslnými sebepoškozováním
 •  škodní události vzniklé radioaktivními látkami či jaderným zářením
 •  pojistné události způsobené válečnými událostmi, nepokoji, povstáními, terorismem apod.
 •  rizikové a extrémní sporty, profesionální sport

Cestovní pojištění a rizikové sporty

Běžné cestovní pojištění kryje úrazy vzniklé při běžných činnostech a rekreačních sportovních aktivitách. Pokud si však libujete v rizikovějších sportech, vždy si sjednejte připojištění rizikových sportů. Některé extrémní aktivity nelze dokonce pojistit vůbec, a pokud ano, pojistné bývá výrazně dražší. To platí i pro profesionální sportovce.

Mezi rizikové a extrémní sporty patří například alpinismus, canyoning, jachting, potápění, parašutismus, vysokohorská turistika, rafting, sjezd na horských kolech, freeride, skialpinismus, vodní lyžování, ferraty a dokonce i jízda na vodním banánu a podobně zábavné “dovolenkové” atrakce.

Cestovní pojištění a terorismus

Hodně pozornosti je v poslední době věnováno riziku terorismu, který býval běžnou součástí výluk, a pojišťovny jej odmítaly pojistit. Současná situace však riziko terorismu připouští i v bezpečných zemích (viz. teroristické útoky ve Franice, Německu atd.) a některé pojišťovny nabízí alespoň možnost připojištění.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Pojistné podmínky, Výluky na pojištění, Výluky, Rizikové sporty