ČKP již nemá právo požadovat poplatky za auta, která “nejezdí”

ČKP již nemá právo požadovat poplatky za auta, která “nejezdí”

ČKP již nemá právo požadovat poplatky za auta, která “nejezdí”

Česká kancelář pojistitelů je hlavním kontrolním orgánem v rámci povinného ručení. Jejím úkolem je kontrolovat, zda jsou registrovaná vozidla řádně pojištěná. Pokud v databází objeví vozidlo, které pojištěné není, má právo po jeho majiteli vymáhat správní poplatek.

Povinnost mít sjednané povinné ručení se týká všech motorových vozidel, které jsou zapsané v registru vozidel. Pokud tak jeho majitel neučiní, vystavuje se riziku udělení finanční pokuty. Česká kancelář pojistitelů majitelům nepojištěných vozidel zašle výzvu a to i v případě, kdy vozidlo není provozované (např. z důvodu havárie). Ústavní soud tuto praxi však označil za nepřijatelnou.

Řada řidičů totiž zapomene odevzdat registrační značky, ale přestane platit pojistné. Česká kancelář pojistitelů tyto majitele postihuje stejně a vyžaduje po nich úhradu zákonného příspěvku nepojištěných, který činí 30 až 200 korun za jeden den.

Vozidlo bylo nepojízdné, platit však měl

Ústavní soud nyní řešil případ majitele motorového vozidla, který neplatil pojištění. Jeho vozidlo však bylo prokazatelně nepojízdné v důsledku havárie. ČKP svůj požadavek na úhradu zákonného příspěvku zdůvodnila povinností platit pojištění nebo odevzdat registrační značky. Ústavní soud nakonec rozhodl ve prospěch majitele vozidla, který prokázal, že vůz provozovat nemohl.

„Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti je navíc podle ust. § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti spojena s provozováním vozidla, resp. ponecháním vozidla na pozemní komunikaci, nikoli však s pouhým držením vozidla, které provozováno, resp. ponecháno na pozemní komunikaci, není,“ píše se v nálezu Ústavního soudu. Dle Ústavního soudu je možné brát lhůtu 30 dnů jako pořádkovou, což znamená, že prokazování neprovozování vozidla je možné i po uplynutí této lhůty.

Důkazní břemeno je na vlastníkovi

To však neznamená, že majitelé nemusí zákonný příspěvek uhradit, pokud nejsou schopni prokázat, že vozidlo skutečně neprovozovali. „Ústavní soud si je vědom skutečnosti, že vedlejší účastník nemá možnost zjišťovat, zda bylo či nebylo vozidlo bez pojištění odpovědnosti fakticky pouzito k jízdě nebo ponecháno na veřejně přístupné pozemní komunikaci, a disponuje pouze informaci podle ust. § 15 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti. Ústavní soud k tomu uvádí, že již ze samotné skutečnosti, že vozidlo je vedeno v registru, je samozřejmě možno dovozovat, že vozidlo je provozováno (zpravidla tomu tak bude), to nicméně pouze za situace, kdy nebude jeho vlastníkem (provozovatelem) dostatečně prokázán opak,” je dále uvedeno v nálezu Ústavního soudu.

Vlastník vozidla je tedy povinen doložit dostatečné důkazy o tom, že vozidlo nebylo skutečně schopné provozu. A i v takovém případě Vám může hrozit správní pokuta.

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku