Novela zákona mění pojmy trvalé a dočasné vyřazení vozidla

Novela zákona mění pojmy trvalé a dočasné vyřazení vozidla

Novela zákona mění pojmy trvalé a dočasné vyřazení vozidla

Od 1. ledna 2015 začne platit novela zákona O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mění pojmy trvalé a dočasné vyřazení vozidla. Vozidla, která jsou uložená v depozita déle než 18 měsíců budou 1. ledna označená za vyřazená.

Registr motorových vozidel je údajně přeplněný neexistujícími vozidly. Zákonodárci se proto rozhodli pro změny, které by registr měly vyčistit. Jedním z řešení je zrušení dočasné vyřazení vozidla z provozu a jeho prohlášení za vyřazené. To se bude týkat automaticky vozidel, které budou ke dni 1. ledna 2015 evidována v registru jako dočasně vyřazená. Majitelé těchto vozidel mají čas do konce roku, aby oznámili místo a účel využití.

Současný zákon umožňoval dočasné vyřazení vozidla z provozu na dvanáct měsíců s možností prodloužení na dalších šest měsíců. To od 1. ledna 2015 nebude možné. Příští rok 2015 tak bude rokem velkých změn pro sběratele, veteránisty či nepořádné majitele vozidel, kteří se “neměli čas” svá vozidla dohlásit nebo pojistit.

Vyřazení hrozí i vozidlům ve fázi “polopřevodu”

Změny se týkají i vozidel, která jsou v tzv. polopřevodu. Ačkoliv současný zákon nařizuje vlastníkům vozidel přihlášení do deseti dnů od jeho koupě, registr je plný “nedohlášených” vozidel. Za nesplnění této povinnosti totiž neexistuje žádná sankce a toho využívají především autobazary, které auta vykupují a nedohlašují je běžně. Přepis musí být dle novely zákona dokončen nejpozději do 31. června 2016, jinak bude vozidlo označené za vyřazené z provozu.

Novela zákona tuto lhůtu prodlouží na 14 dní. Pokud tak nový majitel neučiní, dojde k vyřazení vozidla. Tato změna se bude týkat i doby před zavedením novely, a tak stovky řidičů mohou hned na počátku roku očekávat výzvu k odevzdání registračních značek. Za nesplnění povinnosti bude majiteli vozidla navíc hrozit finanční pokuta ve výši 50 000 korun.

Vyřazení vozidla bez dokladu o ekologické likvidaci

Zcela vyřadit vozidlo z registru však v současné době není tak jednoduché. Nestačí pouze odevzdat registrační značky a technický průkaz. Nutné je také doložit doklad o ekologické likvidaci. Ti, kteří si nepoužívané vozidlo chtěli ponechat, měli smůlu. Novela přináší změnu i v tomto případě.

„Současný stav plně implementuje evropskou směrnici o vozidlech s ukončenou životností, podle níž je vozidlo možné vyřadit pouze na základě potvrzení o převzetí do zařízení na ekologické zpracování autovraků. Tato varianta však neřeší některé životní situace. Proto ministerstvo dopravy navrhlo úpravu tak, aby bylo možné vozidlo vyřadit z provozu a ponechat si ho pro vlastní účely pro provoz mimo komunikace,“ vysvětluje ministerstvo životního prostředí, které je garantem likvidace vysloužilých autovraků.

Novela zákona: Novinky stručně a jasně

1. Vyřazení z provozu

 •  Nahrazuje předchozí pojem „dočasné vyřazení vozidla“ (tj. depozit).
 •  Po jednom roce je vlastník povinen oznámit příslušnému úřadu umístění a využití vozidla, jinak bude vozidlo vyřazené. Za nesplnění u nového vyřazení hrozí sankce 50 000 korun.
 •  O vyřazení může požádat vlastník, nebo tak učiní obecní úřad, pokud skončilo povinné ručení a do 14 dnů nebyla uzavřené nové pojištění.
 •  Předkládá se velký i malý technický průkaz a odevzdávají se registrační značky.
 •  Po dobu vyřazení nesmí z vozidla zmizet výrobní čísla karoserie nebo motoru.
 •  Před návratem na silnice je vlastník povinen doložit uzavřené povinné ručení a platnou technickou kontrolu.
 •  Do této kategorie spadnou také odcizená vozidla.

2. Zánik vozidla

 •  Nahrazuje pojem „trvalé vyřazení vozidla“.
 •  Po vyřazení vozidla již není možné vozidlo znovu přihlásit.
 •  Podmínkou zániku je ekologická likvidace nebo úplné zničení.
 •  Vozidlo po 1. lednu 2015 zanikne i po vyřazení z provozu v délce v kuse větší než 18 měsíců, pokud majitel nenahlásil místo a způsob jeho užívání
 • .

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku