Dopravní nehoda v zahraničí. Poradíme vám, jak postupovat

Dopravní nehoda v zahraničí. Poradíme vám, jak postupovat

Dopravní nehoda v zahraničí. Poradíme vám, jak postupovat

Nejen během letních měsíců narůstá počet dopravních nehod v zahraničí, jejichž účastníky jsou čeští turisté. Také během zimy a zejména jarních prázdnin vyráží stovky Čechů strávit zimní dovolenou do Alp, a hrozba dopravní nehody je aktuální i nyní. Víte, jak postupovat, když se stanete účastníkem dopravní nehody za hranicemi ČR?

Stejně jako u nás je povinné ručení. Nemusíte se obávat dalších investic do pojištění, v zahraničí (zejména pak v rámci Evropské unie) si vystačíte s pojištěním uzavřeným v Česku. Vhodné je i havarijní pojištění. Pokud jej v Česku nepotřebujete, zamyslete se nad krátkodobým havarijním pojištění čistě po dobu dovolené. Ještě, než vyrazíte na cestu, přečtěte si pojistné podmínky. Jedině tak budete vědět, na co vše máte nárok v případě nehody, a zda není vhodné nějaké další připojištění (např. připojištění zavazadel, úrazové pojištění členů posádky a další).

Před každou větší a delší cestou je vhodné nechat auto důkladně zkontrolovat v autorizovaném servisu a v případě nutnosti provést potřebné opravy. Naplánujte si cestu a seznamte se se silničními pravidly zemí, kterými budete projíždět.

Došlo k nehodě. Co mám dělat?

Pokud jste se stali účastníky nehody, pokuste se v rámci okolností a možností zachovat klid. Jste-li schopni, okamžitě zabezpečte místo nehody tak, že:

  •  1. Zapněte výstražná světla
  •  2. Oblékněte si reflexní vestu
  •  3. Cca 50 metrů za vozidlo umístěte výstražný trojúhelník

Ujistěte se, zda byl při nehodě někdo zraněn, a v případě nutnosti ihned zavolejte záchrannou službu, případně poskytněte první pomoc. Většina evropských zemí používá jednotné číslo tísňového volání 112. Konkrétní čísla je vhodné mít zjištěná ještě před zahájením cesty.

Kdy mám zavolat policii?

Dojde-li při nehodě ke zranění, policie dané země volejte vždy. V případě škody na majetku policii zavolejte tehdy, je-li škoda na majetku vyšší nebo se nejste s ostatními účastníky schopni dohodnout na záznamu nehody ve stejném znění (např. viník odmítá přiznat svou vinu nebo se některý z účastníku chová agresivně). Policejní protokol si důkladně přečtěte a podepište jej pouze tehdy, pokud s ním souhlasíte v plném znění. V opačném případě do protokolu vepište svůj pohled.

Nejste-li si jisti správným postupem, zavolejte na asistenční služby své pojišťovny, která vám v konkrétní situaci poskytne adekvátní radu.

Musím sepsat záznam o nehodě?

Záznam o nehodě bude požadovat pojišťovna za účelem vyřízení pojistné události. Použít můžete euroformulář nebo jakýkoliv kus papíru.

  •  1. Zapište si údaje o účastnících nehody (jméno, přijmení, adresa, číslo zelené karty) a vozidlech (SPZ, VIN kód, značka, typ a další)
  •  2. Pořiďte podrobnou fotodokumentaci
  •  3. Popište nehodu (čas, místo, příčina, průběh, následky)
  •  4. Podepište jej pouze v případě souhlasu všech zúčastněných stran

Nehodu nahlaste pojišťovně a předejte ji veškerou dokumentaci, kterou jste pořídili. Nyní bude záležet na tom, zda jste nehodu způsobili či nikoliv. V případě zaviněné nehody, vaše pojišťovna uhradí poškozeným způsobenou škodu až do výše pojistných limitů. V případě uzavřeného pojištění, bude škoda uhrazená i na vašem vozidle právě z tohoto pojištění. V opačném případě pojišťovna viníka uhradí škodu na váš účet.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku