Stále více důchodců je nuceno si přivydělávat k penzi

Stále více důchodců je nuceno si přivydělávat k penzi

Stále více důchodců je nuceno si přivydělávat k penzi

Aktuální průzkumy ukazují, že stále větší počet lidí v penzi nevyjde s důchodem vypláceným státem, a je nuceno si přivydělávat i poté, co dosáhli důchodového věku.

Jak jste na tom vy? Přemýšleli jste již nad tím, jak budete žít, až odejdete do důchodu? Jste připraveni vyjít s důchodem, který vám přizná vláda, která bude v té době u moci, nebo se raději spolehnete sami na sebe?

Malá exkurze do statistiky zaměstnanosti důchodců

Zpravodajský server iDnes.cz uvádí, že ke konci třetího čtvrtletí roku 2011 v ČR pracovalo 248 900 důchodců - tedy o 11 % více než v předchozím roce. V České Republice je v současnosti 4,9 miliónu zaměstnaných lidí. Z nich tvoří lidé v penzi více než 5 %. Většina z nich jsou lidé v řádném starobním a předčasném důchodu, kterých je cca 157 000. Dalších 85 000 pracujících lidí má přiznaný invalidní důchod.

 • Pracující ženy v důchodu mírně převažují nad pracujícími důchodci opačného pohlaví. Častým důvodem je fakt, že tyto ženy pobírají pouze vdovský důchod, nemají úspory v dostatečné výši, a proto jsou nuceny si přivydělávat.
 • Nejvyšší počet pracujících důchodců je v Praze, kde pracuje 10 % všech lidí v penzi. Naopak nejnižší příčku žebříčku obsadili důchodci z Ústeckého kraje se svými 4 % pracujících důchodců.
 • Čtvrtinu všech pracujících důchodců tvoří podnikatelé, kteří pokračují ve své činnosti i po dovršení důchodového věku.

Polovina důchodců, z nichž většinu tvoří ženy, pracuje na částečný úvazek.

Zvýšit příspěvek

Důchodová reforma a co od ní čekat

Že je současný systém neudržitelný, se ví již delší dobu. Proto začala vláda pracovat na důchodové reformě, která počítá s tím, že si část prostředků na důchod naspoří občané sami v penzijních fondech. Důchodová reforma, která má nabýt účinnosti 1. 1. 2013 počíta s tzv. 3 pilíři pro spoření na důchod.

 •  I. pilíř důchodové reformy

  I. pilíř důchodové reformy představuje stávající státní systém důchodového zabezpečení, který funguje na principu solidarity, kdy na důchody současných důchodců přispívají zaměstnanci (OSVČ) a zaměstnavatelé. Vzhledem k tomu, že důchodců bude stále přibývat, zatímco pracujících bude v porovnání s dneškem méně, je logické, že bude mezi ně přerozděleno méně peněz. Tudíž nezbyde než si našetřit ve zbylých dvou pilířích.

 •  II. pilíř důchodové reformy

  II. pilíř důchodové reformy je reprezentován nově vznikajícím dobrovolným spořením v penzijních fondech. Pokud se rozhodnete spořit si na důchod ve II. pilíři, budete si moci převést 3 % z příspěvků, které nyní odvádíte státu, do svých důchodových fondů, a k nim si přidat další 2 % ze svého. Tento systém má začít fungovat od roku 2013.

  Na prostředky vložené do II. pilíře ale nebudou poskytovány státní příspěvky ani daňové úlevy. Nebude do nich moci přispívat zaměstnavatel, ani vy formou jednorázových vkladů. Po 15 letech si budete moci vybrat až 50 % naspořených peněz. Nebude garantováno pozitivní zhodnocení, tudíž se může stát, že místo, aby penzijní fond vaše peníze zhodnotil, budou vaše úspory zkráceny o případnou ztrátu z hospodaření s nimi.

  Prostředky vložené do II. pilíře budou moci být vypláceny pouze formou penze po odchodu do důchodu.

 •  III. pilíř důchodové reformy

  III. pilíř důchodové reformy je tvořen doplňkovým penzijním spořením, které bude nástupcem dnešního penzijního připojištění. Pro peněžní prostředky vložené do III. pilíře se budou podmínky lišit podle toho, zda bylo penzijní připojištění uzavřeno před 31. 12. 2012 nebo poté.

  Transformované fondy (penzijní připojištění uzavřeno do 31. 12. 2012)

  Penzijním připojištěním uzavřeným do konce roku 2012 (tzv. transformované fondy) zůstávají tyto výhody:

  • Garance návratnosti - jistota, že vám nebude připsán záporný výsledek hospodaření, tedy vaše úspory se neztenčí, ani pokud by penzijní fond hospodařil se ztrátou.
  • Příspěvek od zaměstnavatele
  • Daňové odpočty
  • Volba mezi výsluhovou penzí a jednorázovým vyrovnáním
  • Možnost jednorázových vkladů
  • Možnost výplaty naspořených peněž vašim dědicům (pozůstalostní penze).

  Nové účastnické fondy (penzijní připojištění uzavřeno po 31. 12. 2012)

  Na penzijní připojištění uzavřené po 31. 12. 2012 (tzv. nové účastnické fondy) se některá z výše uvedených zvýhodnění již nebudou vztahovat - budou tak bez garance návratnosti vložených peněz a nebude k nim možné sjednat výsluhovou a pozůstalostní penzi.

Penzijní připojištění - způsob jak rozhodovat o svém důchodu sami

Smutnou realitou posledních let je, že se výše důchodů neustále mění podle toho, která strana má aktuální většinu v Parlamentu, a zda se blíží volby. Navíc již dnes víme, že brzy dojde k tomu, že bude počet důchodců převyšovat počet pracujících. To příliš jistoty do budoucna nenabízí. Nezbyde než se o svůj důchod se postarat sami, třeba formou penzijního připojištění.

Uvažujete-li o uzavření penzijního připojištění, nevyplatí se Vám toto rozhodnutí příliš odkládat, neboť z výše uvedeného vyplývá, že je výhodné uzavřít penzijní připojištění jen do konce tohoto roku.

Potřebujete poradit s výběrem penzijního fondu?

Pokud se příliš neorientujete v nabídce penzijních fondů, můžete využít našeho srovnání penzijních fondů nebo kontaktovat naši zákaznickou linku na čísle 840 444 222, a my Vám ochotně poradíme, který penzijní fond nabízí nejvyšší zhodnocení a nejlepší podmínky.

David Holý, ePojisteni.cz

Zvýšit příspěvek

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku