Kde se vyplatí spořit na důchod po reformě?

Kde se vyplatí spořit na důchod po reformě?

Kde se vyplatí spořit na důchod po reformě?

Začátkem příštího roku má nabýt účinnosti důchodová reforma, která staví na třech pilířích pro spoření na důchod. Přemýšleli jste se již nad tím, jak se na penzi zabezpečíte? V následujícím článku Vám představíme možnosti, které Vám poskytuje nastávající důchodová reforma a prozradíme, ve kterém pilíři je nejvýhodnější spořit si na důchod.

3 pilíře důchodové reformy

 •  I. pilíř důchodové reformy

  První pilíř bude fungovat jako stávající systém důchodového zabezpečení - tedy na důchody budou přispívat pracující ve formě odvodů na důchodové pojištění ze svým příjmů. Částku, která vám bude přerozdělena z tohoto fondu tedy nemáte možnost nijak ovlivnit.S rostoucím počtem důchodců se dá přepokládat, že tato částka se bude spíše snižovat.

 •  II. pilíř důchodové reformy

  Od 1. 1. 2012 budete mít možnost převádět si 3 % z pojistného na důchodové pojištění, které nyní odvádíte státu, do svého důchodového fondu, a k nim si přidat další 2 % ze svého. Spoření v tomto pilíři s sebou ale přináší různá úskalí, jako je např. fakt, že v nich není garance pozitivního zhodnocení, a tak se mohou vaše úspory namísto zhodnocování ztenčovat. A to není zdaleka vše. Výhody a nevýhody spoření ve II. pilíře podrobněji rozebereme níže.

 •  III. pilíř důchodové reformy

  Doplňkové spoření na důchod, které bude nástupcem stávajícího penzijního připojištění, představuje nejvýhodnější variantu spoření na důchod. Podmínky pro spoření v tomto III. pilíři se budou značně lišit pro ty, kteří uzavřou penzijní připojištění před 31. 12. 2012 a pro ty, kteří budou své rozhodnutí odkládat. Zajímá vás proč? Čtěte dál a dozvíte se, jak můžete vydělat, když se rozhodnete uzavřít penzijní připojištění před koncem tohoto roku.

Ve kterém pilíři je spoření nejvýhodnější?

Ve srovnání výnosnosti II. a III. pilíře vychází jednoznačně jako vítěz spoření ve III. pilíři.

 •  

  Výhody spoření ve III. pilíři

  Podmínky spoření ve III. pilíři jsou rozdílné pro tzv. transformované fondy (penzijní připojištění uzavřeno do 31. 12. 2012) a nové účastnické fondy (penzijní připojištění uzavřeno po 31. 12. 2012). Jednoznačně nejvýhodnější bude spořit v transformovaných fondech, protože díky nim získáte::

  garanci návratnosti Jen s penzijním připojištěním uzavřeným do 31. 12. 2012 budete mít jistotu, že vám nebude připsán záporný výsledek. Vaše úspory tedy nebudou zkráceny o případnou ztrátu hospodaření penzijního fondu. Tato výhoda se nevztahuje ani na spoření v II. pilíři, ani na nové účastnické fondy. státní příspěvek Aktuální max. státní příspěvek při spoření 1 000 a více Kč je 150 Kč/měsíčně. Od roku 2013 se zvýší na 230 Kč/měsíčně, pokud budete spořit ve III. pilíři, ročně tedy budete moci získat od státu až 2 760 Kč. daňové úlevy V tomto roce si můžete odečíst od základu daně až 12 000 Kč, pokud budete spořit 1 500 Kč měsíčně. Na daních pak zaplatíte o 1 800 Kč méně. Od roku 2013 má dojít ke zvýšení daně z příjmu na 19%, úspora na daních pak při spoření 1 500 měsíčně bude činit až 2 280 Kč. výsluhová penze Po 15 letech spoření si můžete nechat jednorázově nebo v pravidelných měsíčních platbách nechat vyplácet penzi danou penzijním plánem (obvykle 50% stavu účtu). Výnosy ze spoření je však třeba zdanit. jednorázové vyrovnání Po dosažení důchodového věku můžete naspořené úspory vybrat najednou namísto jejich měsíčního vyplácení. možnost jednorázových vkladů U pezijního připojištění neexistuje možnost dodatečného vkladu na konci roku jako u stavebního spoření, ale máte možnost jednorázového vkladu, ze kterého se pak čerpají měsíční platby. To je výhodé pokud hodláte spořit pouze krátkodobě, ale minimálně 5 let. pozůstalostní penze

  Pozůstalostní penze je dávka, která je vyplácena osobě (osobám), které účastník určil ve smlouvě, jestliže sám za svého života platil příspěvky alespoň 36 měsíců. Tyto dávky jsou vypláceny nikoli jednorázově, ale po dobu stanovenou penzijním plánem. Ta může být fondem určena libovolně, např. na 3, 12 nebo 36 měsíců. Po uplynutí této doby tak oprávněná osoba získá vše, co účastník naspořil, včetně výnosů a připsané státní podpory.

  Pokud ale oprávněný v průběhu vyplácení pozůstalostní penze zemře, vyplácení dávek skončí, a jeho dědicové už na žádné další peníze nemají nárok. Zbylá částka pak propadne ve prospěch ostatních účastníků penzijního připojištění. Výhodou pozůstalostní penze je, že naspořený majetek nespadne do dědictví, a tak nevzniknou spory o tento majetek, ani se z něho neplatí notářské poplatky.

Proč je výhodnější uzavřít penzijní připojištění do konce tohoto roku?

Ti, kteří uzavřou penzijní připojištění po 31. 12. 2012 (tzv. nové účastnické fondy) nebo ti, kteří se rozhodnout spořit ve II. pilíři nebudou mít výše uvedené výhody.

 •  

  Neýhody spoření ve III. pilíři

  Na prostředky vložené do II. pilíře (3 % z odvodů státu + 2 % od vás):

  - nebude garance pozitivního zhodnocení - Vaše úspory se mohou ztenčovat - nebudou poskytovány státní příspěvky - nebudou poskytovány daňové úlevy - zaměstnavatel vám nemůže přispívat - nejsou možné jednorázové vklady - nebude možnost výběru poloviny peněz po 15 letech - výplata prostředků bude možná pouze ve formě penze (doživotní nebo na 20 let)    po odchodu do důchodu

Spoření v nových účastnických fondech (uzavřené po 31. 12. 2012)

Ve srovnání se spořením ve II. pilíři budou nové účastnické fondy se státním příspěvkem, daňovými úlevami i možností přispívání zaměstnavatelem. A jaké jsou nevýhody nových účastnických fondů:

- bez garance pozitivního zhodnocení - bez možnosti výsluhové penze - bez možnosti pozůstalostní penze - ta byla nahrazena jednorázovým vyrovnáním, ale pouze    v případě úmrtí při nároku na starobní penzi. Zemře-li účastník do vzniku nároku na dávku, bude    vyplaceno odbytné bez nároku na státní příspěvky.

Na závěr lze tedy shrnout, že máte-li v plánu začít si spořit na důchod v III. pilíři důchodového připojištění, nevyplatí se uzavření smlouvy odkládat déle než do konce tohoto roku. Potřebujete-li poradit nebo chcete-li si sjednat penzijní připojištění telefonicky, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou linku na čísle 840 444 222. Jste-li rozhodnuti, můžete uzavřít penzijní připojištění online na stránkách ePojisteni.cz.

Zvýšit příspěvek

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku