Havarijní pojištění a pojistné podmínky

Havarijní pojištění a pojistné podmínky

Havarijní pojištění a pojistné podmínky

O uzavřeném pojištění existuje písemná smlouva, jejíž součástí jsou vždy podrobné pojistné podmínky, které definují, na co se dané pojištění vztahuje, a které případy jsou naopak z pojištění vyjmuty. Podívejme se blíže na havarijní pojištění a jeho výluky.

Označení výluky je používáno pro výjimky z pojištění. Jedná se o případy, ve kterých nemá pojištěný nárok na pojistné plnění. Pojistné podmínky si určují jednotlivé pojišťovny samy, a proto není neobvyklé, že se liší. Před uzavřením a podepsáním pojistné smlouvy by se proto každý pojištěný měl nejprve důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, aby nebyl v případě pojistné události nemile překvapen.

U havarijního pojištění mluvím o standardních a nestandardních výlukách. Standardní najdeme v pojistných podmínkách většiny pojišťoven. Nestandardní jsou speciální výluky, které se mezi pojišťovnami velmi liší.

Havarijní pojištění a standardní výluky

Pojištění se nevztahuje na škody, které vznikly:

 •  opotřebením či vadou materiálu nebo vlivem chybné konstrukce a vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby
 •  v důsledku úmyslného jednání osoby oprávněné užívat pojištěné vozidlo
 •  vniknutím vody do prostoru motoru
 •  působením jaderné energie, teroristické, válečné události, stávky apod.
 •  v době, kdy vozidlo nemělo platný technický průkaz nebo nebylo svým technickým stavem způsobilé k provozu na pozemních komunikacích (zde pozor při pokračování v jízdě po nárazu, jehož vlivem může dojít například k úniku provozních kapalin, zadření motoru - v tom případě nebylo vozidlo po nehodě technicky způsobilé k další jízdě)
 •  v důsledku opravy nebo údržby vozidla nebo během doby, kdy bylo vozidlo předáno opravci za účelem opravy nebo údržby nebo prodejci za účelem prodeje
 •  činností pojištěného vozidla jako pracovního stroje a při manipulaci s nákladem
 •  při závodech nebo při přípravných jízdách a jízdě na uzavřených okruzích
 •  na přepravovaných věcech nebo škody způsobené věcmi přepravovanými na nebo ve voze (například pokud vám vůz poškodí kola, která máte na střešním nosiči, od pojišťovny plnění nedostanete)
 •  při použití vozidla k trestné činnosti, řízením vozu osobou bez platného řidičského oprávnění nebo řízením vozidla osobou pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo návykových látek (neplatí při odcizení vozu)

Havarijní pojištění a standardní výluky

Pojištění se nevztahuje na škody:

 •  vjetí vozidla do místa postiženého povodní nebo záplavou (Kooperativa)
 •  způsobené zemětřesením (AXA)
 •  způsobené vyprošťováním jiného vozu (Kooperativa, AXA)
 •  poškození elektrického nebo elektronického zařízení zkratem (Česká pojišťovna)
 •  vzniklé nesprávným uložením nákladu (Česká pojišťovna)

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku