Jak si pojistit věci v garáži?

Jak si pojistit věci v garáži?

Jak si pojistit věci v garáži?

Většina lidí má nějaký majetek a někde si tento majetek uchovává. Čím více věcí vlastníte, tím více ztratíte, když o majetek přijdete. Nemusí přitom vždy jít o zásah dalšího člověka, ale na vině největších škod bývají přírodní katastrofy. Stačí velká voda či požár a rázem vám zbudou pouze oči pro pláč. Pokud tedy nemáte uzavřené odpovídající pojištění.

Přírodní katastrofy přichází zčistajasna a nečekaně. Stejně jako vandal či zloděj. Váš majetek tak může být nenávratně poškozen či zcela zničen, aniž byste to mohli jakkoliv ovlivnit. Jedinou adekvátní ochranou pro tyto případy bývá kvalitní pojištění domácnosti a majetku. Mnozí lidé to slyší neradi. Považují to jen za další způsob, jak z nich pojišťovny “vytáhnou” peníze. Pojišťovny samozřejmě svou práci zadarmo dělat nebudou. A proto se jedná o pojistný produkt výhodný pro obě strany.

Pojištění domácnosti a pojistná rizika

Pojištění si můžete sjednat na všechna možná rizika. Jedná se o tzv. All-risk pojištění a tato varianta je nejdražší, ale pojišťovna uhradí téměř cokoliv. Pokud chcete utratit méně, zvolte si reálná rizika a pojistěte si pouze ta. Nejčastěji se jedná o pojistná rizika vzniklá:

 •  odcizením věci krádeží, vloupáním či loupeží
 •  úmyslným poškozením či úmyslným zničením (vandalismus)
 •  vodou z vodovodního zařízení (např. prasklá vodovodní trubka)
 •  povodní nebo záplavou
 •  úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla
 •  vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu nebo námrazy, zemětřesením

Co zahrnuje pojištění domácnosti

Nejasnosti v případě pojištění domácnosti často panují o tom, co pojištění domácnosti zahrnuje a co nikoliv. Předmětem pojištění standardně bývá soubor všech movitých věcí, které jsou součástí užívané domácnosti a slouží k jejímu provozu a uspokojování potřeb všech členů domácnosti.

Pojištěná je domácnost na adrese, která je uvedena v pojistné smlouvě. Nejčastěji se jedná o obytnou jednotku, rekreační objekt či uzamykatelné nebytové prostory. Součástí pojištění může být pojištění věcí v garáži, sklepě a jiném místě, které je součástí domácnosti.

Pojištění se vztahuje například na:

 •  audio-video technika (televize, videa, domácí kina, apod.)
 •  výpočetní technika (PC, notebooky, tiskárny, apod.)
 •  hudební nástroje
 •  jízdní kola
 •  šperky, starožitnosti a umělecká díla (obrazy, sochy, apod.)
 •  peníze a cennosti

Ideální je pokud je soupis pojištěných věcí uveden v příloze pojistné smlouvy. Vyhnete se tak dokazování, zda předmět v domácnosti byl či nikoliv. Pokud se vám nechce vypisovat všechny věci, zaměřte se alespoň na drahé vybavení a cennosti (např. obrazy, drahá elektronika, kolo, apod.). U vybraných předmětů některé pojišťovny navíc umožňují nastavit různě vysoké limity pojistného plnění nebo možnost připojištění.

Co pojištění domácnosti nezahrnuje

Pozor si však dejte na pojistné podmínky a vždy se důkladně ujistěte, co pojištění nezahrnuje. Standardně nebývají součástí pojištění rostliny, plodiny, plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva, silniční vozidla, lodě, letadla, vznášedla, balony, rogala a další. Tyto věci jsou předmětem jiného typu pojištění.

Pojištění se dále nevztahuje na události, k nimž došlo na území mimo Českou republiku nebo ke kterým došlo v důsledku válečných konfliktů, teroristických útoků, vzpourou, povstáním, jadernou energií, zářením, působením vlhkosti, plísní, opotřebováním, nesprávnou údržbou apod.

Co ovlivňuje částku pojištění

Částka, kterou budete platit pojišťovně za poskytnutou ochranu - tzv. pojistné - závisí na těchto faktorech:

 •  výše pojistné částky
 •  výše spoluúčasti
 •  místo, kde je daná domácnost
 •  úroveň zabezpečení domácnosti
 •  četnost placení pojistného
 •  bonusy

TIP: Nabídky na pojištění domácnosti od konkurenčních pojišťoven si nejrychleji porovnáte na ePojištění.cz.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku