Jak postupovat při srážce se zvěří

Jak postupovat při srážce se zvěří

Jak postupovat při srážce se zvěří

Každý rok pojišťovny hlásí tisíce nehod způsobených srážkou se zvěří. Průměrná výše škody se pohybuje kolem 30-40 tisíc Kč, celková škoda zahrnující náklady na opravu vozidel a navrácení zvěře do přírody však převyšuje 4,5 miliony korun. Víte, jak střetu zabránit, případně jak správně postupovat, pokud ke střetu došlo?

Kdy riziko střetu se zvěří hrozí nejvíce?

V první řadě bychom si měli uvědomit, že v přírodě kolem nás žijí tisíce zvířat, která se nepohybují pouze na polích, lukách a v lesích. Cestu jim často zkříží silnice, kde jim hrozí velké nebezpečí. Každý rok pod koly aut zahynou stovky tisíc kusů zvěře. Nejčastěji se jedná o zajíce, srny, bažanty, kuny, lišky, jezevci, ale i kočky a psy.

Řidiči by měli jezdit opatrně po celý rok, zvířata se mohou na silnici objevit v kteroukoliv denní i roční dobu. K největšímu počtu nehod jednoznačně dochází na podzim a na jaře v období svítání a za soumraku. Zvíře je oslněno světlomety vozidla a zůstane strnule stát. Pokud je řidič nesoustředěný nebo jede příliš rychle, nemá šanci srážce zabránit. K nejvážnějším nehodám dochází v důsledku střetu se zvěří větších rozměru.

Lze srážce se zvěří zabránit?

Těžko můžeme po zvěři chtít, aby se silnicím vyhýbala. Veškerá zodpovědnost leží na bedrech řidičů, kteří by doslova měli jezdit s očima na šťopkách. Zejména v kritických místech (lesy, pastvy, rozlehlé louky) by měli sundat nohu z plynu a sledovat okolí silnic bedlivěji než jindy.

Postup při srážce se zvěří

Pokud je srážka nevyhnutelná, začněte brzdit a držte směr. Snaha o vyhnutí mívá tragické následky i pro posádku vozidla. Po srážce zavolejte Policii ČR, která zjistí vlastníka zvěře (příp. myslivecké sdružení) a její odvoz. Je-li nutné zavolejte také záchrannou službu. Nezapomeňte místo nehody důkladně zdokumentovat, sepsat výpověď svoji a případně dalších svědků nehody.

Nikdy však nemanipulujte se zvířetem. Může být vážně zraněné, nebezpečné nebo nakažené vzteklinou. O zvíře se patřičně postará přivolaná osoba (majitel, správce honitby) na vlastní náklady. Nikdy také zvíře neodvážejte, mohli byste být obviněni z trestného činu pytláctví.

Kdo uhradí vzniklou škodu?

Jistotou je mít sjednané pojištění rizika střetu se zvěří. Standardně bývá součástí havarijního pojištění, ale lze si jej sjednat také jako připojištění v rámci povinného ručení. Má-li zvíře majitele (týká se pouze chovné zvěře, ne divoké - např. z nedalekých stájí uteče kůň a majitel je za něj zodpovědný), má poškozený právo žádat uhrazení vzniklé škody po něm.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Povinné ručení, Nehody, Srážky se zvěří, Pojistné události