Krátí pojišťovny pojistné plnění úmyslně?

Krátí pojišťovny pojistné plnění úmyslně?

Krátí pojišťovny pojistné plnění úmyslně?

Velké pojišťovny čelí kritice, že úmyslně krátí pojistné plnění, a dostatečně neproplácí všechny účelně vynaložené náklady na opravu poškozeného vozidla. Jako hlavní důvod uvádí amortizaci. Pojišťovny se tomuto obvinění brání a tvrdí, že jednotlivé škody vždy posuzují individuálně.

Dle nového občanského zákoníků není možné přístup k likvidaci škod paušalizovat. Posuzují tedy každou konkrétní škodu zvlášť a dle jejich názoru proplatí odpovídající částku. S tím však nesouhlasí internetové projekty Amortizace.cz a Vaše nároky.cz, které kritiku iniciují.

„Pojišťovny hradí skutečně vzniklou škodu tak, aby bylo možno vozidlo uvést do stavu před nehodou. Je logické, že nehodou poškozený motor, který má najeto 200 tisíc kilometrů, nelze nahradit zcela novým motorem či prorezlý starý výfuk namontovaný doma v garáži nelze nahradit novým značkovým dílem namontovaným v autorizovaném servisu,“ tvrdí Aleš Povr z České asociace pojišťoven (ČAP).

Co jsou to účelně vynaložené náklady

Podle nového občanského zákoníku pojišťovny řeší tzv. účelně vynaložené náklady, které je nutné zvážit s ohledem na stav bouraného vozidla. „Při likvidaci škod na starších vozidlech se již od prvopočátku s klientem domlouváme, jakým způsobem udělat opravu tak, aby dopad na peněženku klienta byl nulový,“ říká Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny. Výše pojistné plnění se tedy odvíjí také dle staří, opotřebení, způsobu provozu či počtu ujetých kilometrů.

Pojišťovny se také brání tvrzením, že není nutné používat značkové díly, které jsou drahé. „Pro takové opravy je vhodnou alternativou použití kvalitativně rovnocenných (neznačkových) dílů z tzv. aftermarketů. Jejich použitím servis zajistí opravu v účelné výši a současně dodrží bezpečnostní i kvalitativní parametry pro uvedení vozidla do původního stavu,“ dodal Tomáš Zavoral. Opravu by také měli provádět smluvní servisy, které provedou opravu v odpovídající výši.

„V přístupu ke stanovení skutečné škody podle nového občanského zákoníku se již v současné době nepoužívá znalecký standard jako v minulosti a neuplatňuje se žádná tzv. korekce nákladů na materiál,“ vysvětlil přístup České pojišťovny její mluvčí Tomáš Zavoral.

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku