Nejčastější chyby v souvislosti s povinným ručením

Nejčastější chyby v souvislosti s povinným ručením

Nejčastější chyby, v souvislosti s povinným ručením

Motoristé se opakované dopouštějí chyb, které souvisí se zákonným pojištěním vozidel - povinným ručením. O jaké chyby se jedná nejčastěji? Podívejme se na to v následujícím článku.

Za neprovozované vozidlo neplatí pojištění

Jedna z nejčastějších chyb, které se motoristé dopouštějí, je mylná domněnka, že pokud vozidlo nepoužívají a mají jej trvalé zaparkované někde v garáži nebo na zahradě, nemusí platit pojištění.

Pravda je taková, že dokud má vozidlo přidělené registrační značky a technický průkaz, musí mít také sjednané a zaplacené povinné ručení. V opačném případě je majitel vozidla povinen odevzdat značky do depozitu na registru vozidel, jinak mu hrozí pokuta ve výši 20 000 korun a také povinnost zaplatit příspěvek do garančního fondu.

Po zakoupení vozidla nepojistí vozidlo, dokud neobdrží všechny doklady

Povinností nového majitele vozidla je sjednání nového pojištění a to i přesto, že zatím nemá všechny originální doklady k vozidlu. Ke sjednání pojištění mu postačí kopie technického průkazu. Pokud nezná všechny informace, je povinen je oznámit pojišťovně do 15 dnů od podepsání smlouvy.

Úhrada příspěvku do garančního fondu ČKP není platba pojistného pojišťovně

Zákonnou povinností majitele vozidla je mít sjednané povinné ručení a řádně jej platit. Navíc, pokud neuhradí dlužné pojistné ve stanovené lhůtě, zanikne pojištění jako takové. Povinné ručení nebude platné a pojistné bude dlužit nadále.

Pokud povinné ručení neplatí, dluží nejen peníze pojišťovně, ale zároveň se také vystavuje riziku úhrady pokuty a příspěvku do garančního fondu ČKP. Příspěvek do garančního fondu není v žádném případě úhrada za dlužné pojistné, ale sankce za nepojištěné vozidlo. Platí se za každý den po dobu, po kterou nebylo pojištění uhrazené.

Neoznamují změny na registru vozidel

Veškeré změny, ke kterým dojde ve vlastnictví vozidla, je nutné oznámit na registru vozidel v zákonné lhůtě. Patří sem například změna vlastnictví nebo zánik či likvidace vozidla. V případě zániku či likvidace je vlastník povinen odevzdat registrační značky.

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku