Nenechte se pojišťovnou obrat o peníze

Nenechte se pojišťovnou obrat o peníze

Nenechte se pojišťovnou obrat o peníze

Stala se Vám nehoda a pojišťovna Vám odmítla vyplatit plnou náhradu škody? Pokud Vaše pojišťovna uvedla jako důvod amortizaci, pak tak učinila neoprávněně a Vy se můžete bránit. Pojišťovna nemá žádné právo krátit pojistné plnění právě z tohoto důvodu, rozhodl Ústavní soud.

Stane-li se Vám nehoda a Vy máte nárok na úhradu škody na základě povinného ručení či havarijního pojištění, pak je pojišťovna povinná uhradit opravu vozidla v plné výši. Krácení pojistného plnění z důvodu amortizace je zcela nepřípustné. Bohužel se tak stává velmi často a mnoho lidí tak přijde o desítky tisíc korun, protože neznají svá práva.

„V praxi se velmi často setkáváme s neoprávněným krácením ze strany pojišťoven, které nejčastěji argumentují, že poškozený by se proplacením nových dílů na svůj poškozený starší automobil obohatil. Jejich propočty pak vychází z předpokladu, že na starší vůz proplatí jen starší díly, které zahrnou do kalkulace,“ upozorňuje na praxi pojišťoven Kateřina Procházková, mluvčí portálu Poradnaveritele.cz.

„V praxi se s tímto jevem setkáváme velmi často u všech pojišťoven, pokud dojde k poškození vozidla staršího šest let, které má najeto přes 110 tisíc kilometrů. Pojišťovny při likvidaci pojistné události postupují dle Znaleckého standardu č. I/2005, který slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy, způsobené poškozením těchto vozidel,“ říká také Šárka Dušková, likvidační specialistka společnosti Partners.

Amortizace. O co se jedná?

Pod pojmem amortizace se myslí “postupné snižování hodnoty pracovních prostředků (např. vozidla) zahrnujících jejich opotřebování při výrobě a následném provozu.“ Pojišťovny amortizaci vyjadřují pomocí procent či konkrétní částky. Pojišťovny tvrdí, že oprava vozidla za použití originální a nových náhradních dílů zvyšuje hodnotu vozidla, což údajně vede k obohacení poškozeného.

Ústavní soud rozhodl v neprospěch pojišťoven

Ústavní soud však s postojem pojišťoven rozhodně nesouhlasí a rozhodl v jejich prospěch. Pojišťovny nemají žádné právo krátit pojistné plnění z důvodu amortizace. Podle ústavního soudu není možné, aby poškození zaplatili opravu vozidla obzvláště tehdy, pokud ji nezaplatili. „Není možné, aby byli díky nehodě, kterou nezpůsobili, poškození dvakrát. Jednou, že mají ne vlastní vinou automobil nabouraný a podruhé proto, že jim pojišťovna upře nárok na kompletní plnění pojistné události,“ shrnula rozhodnutí Ústavního soudu Kateřina Procházková.

Nyní roste počet řidičů, kteří s pojišťovnou nesouhlasí, a aby se domohli svých práv a peněz, obracejí se na soudy. Ty jim ve většině případů dávají za pravdu. Nejčastějším závěrem těchto případu je zpráva, která říká, že “povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a nedůvodně jej znevýhodňovat oproti škůdci”.

Povinné ručení versus havarijní pojištění

Samozřejmostí by pro všechny řidiče mělo být povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které se vztahuje na škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob. Havarijní pojištění však má také smysl, protože hradí škody, které se na vozidle staly v důsledky vlastního zavinění, živelných událostí, vandalismu či krádeže.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku