Pojišťovny často poškozeným řidičům neoprávněně krátí pojistné plnění

Pojišťovny často poškozeným řidičům neoprávněně krátí pojistné plnění

Pojišťovny často poškozeným řidičům neoprávněně krátí pojistné plnění

České pojišťovny mnohdy krátí poškozeným řidičům jejich nároky na náhradu škody hlavně z důvodu amortizace. Činí tak i přes řadu soudních rozhodnutí, které poškozeným klientům přiznávají nárok na kompenzaci celé vzniklé škody. Proti těmto nefér praktikám se však lze účinně bránit s podporou ePojisteni.cz. Díky novému občanskému zákoníku navíc lze žádat mnohem vyšší odškodnění v souvislosti s poškozením zdraví a ztížením společenského uplatnění. Právní pomoc poškozeným je klientům ePojisteni.cz poskytována zdarma.

I když je škoda, kterou řidič utrpí, kryta pojištěním, praxe ukazuje, že to nemusí v případě autonehody pro poškozené řidiče znamenat, že jim pojišťovna uhradí všechny náklady spojené s opravou automobilu. „V praxi se velmi často setkáváme s neoprávněným krácením ze strany pojišťoven, které nejčastěji argumentují tím, že poškozený by se proplacením nových dílů na svůj poničený starší automobil obohatil. Jejich propočty pak vycházejí z předpokladu, že na starší vůz proplatí jen starší díly, které zahrnou do kalkulace,“ upozorňuje na běžnou praxi pojišťoven Kateřina Procházková, tisková mluvčí portálu poradnaveritele.cz.

Tento postup však není správný, o čemž svědčí mnohé soudní verdikty, které potvrzují nárok na plné proplacení vzniklé škody. Poškození řidiči se proto mohou úspěšně bránit. „Není možné, aby lidé byli kvůli nehodě, kterou nezpůsobili, poškozeni hned dvakrát. Jednou tím, že mají ne vlastní vinou nabouraný automobil a podruhé proto, že jim pojišťovna upře nárok na kompletní plnění pojistné události,“ dodává Procházková. Jako další důvody ke zkrácení pojistného plnění uvádějí pojišťovny také opravu provedenou v autorizovaném, a tudíž i dražším autoservisu, ale také skutečnost, že opravu neprovedla smluvní autoopravna pojišťovny.

Pokud se poškozený řidič brání, obvykle má velkou šanci na úspěch. ePojisteni.cz pro tyto účely nabízí pomoc poškozeným při dopravních nehodách. V rámci této pomoci jsou klientům ePojisteni.cz k dispozici specializovaní právníci, kteří jim zdarma pomohou získat od pojišťovny viníka maximum peněz. Běžně tato služba stojí 1 490 korun na rok. Všem klientům však ePojisteni.cz nyní nabízí tuto službu ve speciální akci zcela zdarma.

Klíčovou roli může právní pomoc specialistů z ePojisteni.cz sehrát i v případě nárokování odškodnění za zdravotní újmu. Náhrada za ni bývá totiž často řádově vyšší než za majetkovou škodu. U autonehod jde při škodách na majetku nejčastěji o desítky tisíc, ale v případě úrazů vznikají často nároky na odškodné i v řádech milionů korun. V rámci změn, které přinesl nový občanský zákoník, byly totiž zrušeny tabulky stanovující odškodnění bolesti či ztížení společenského uplatnění. Zrušilo se rovněž výslovné určení výše odškodnění za smrt. Současná právní úprava tak kompenzaci škod na zdraví nijak neomezuje, a přináší tak poškozeným možnost získat vyšší finanční odškodnění. Jeho stanovení je ovšem velmi individuální a alespoň zpočátku bude zřejmě odvislé od soudních rozhodnutí. Vyšší kompenzace za zdravotní újmu se totiž klienti od pojišťovny nemusí snadno domoci, a tak bude nutné vymáhat náhradu škody soudně. Bez kvalitního právního know-how se proto poškození těžko obejdou. I když se časem bude možné při stanovování výše odškodného opřít o soudní precedenty, stále bude dobré disponovat kvalitním právním zastoupením pro případ, že by se pojišťovna snažila nároky poškozeného zpochybnit.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku