Pojištění lodi

Pojištění lodi

Pojištění lodi

Mezi méně obvyklá pojištění patří pojištění lodi. Není se čemu divit. Česká republika nedisponuje velkými řekami, jezery ani mořem, které jsou pro vlastnění lodi podmínkou. I přesto existují lidé, kteří vlastní loď a hojně ji využívají v rámci možností, které jim naše přírodní podmínky poskytují.

Pojištění lodi patří mezi dopravní druhy pojištění a nabízí jej většina českých pojišťoven (např. Kooperativa či Allianz pojišťovna. Pojistit si můžete osobní loď, nákladní loď, motorový člun, jachtu, plachetnici, tlačnou, remorkéry a to včetně vybavení lodi, jejího příslušenství a strojního zařízení. V rámci běžného pojištění lodí není možné pojistit vodní skútry.

Pojištění lodí je podobné pojištění vozidel

Stejně jako pojištění vozidel zahrnuje pojištění lodí dva typy - pojištění odpovědnosti z provozu lodě (povinné ručení) a havarijní pojištění. Na rozdíl od povinného ručení v případě auto není pojištění odpovědnosti z provozu lodě povinné pro všechny majitele lodí. Ze zákona jej musí mít uzavřené pouze ti, kteří vlastní loď za účelem podnikání (např. plavby lodí pro turisty, lodní přeprava, apod.).

Povinné ručení je však vhodné pro všechny majitele lodí. Způsobit škodu, byť neúmyslně, není nic složitého. Ve vodě číhá řada nebezpečí, které nelze podceňovat. A pokud škodu zaviníte a dalším osobám způsobíte škodu na jejich majetku či dokonce zdraví, budete ji muset uhradit v plné výši.

Pojištění odpovědnosti z provozu lodě obvykle kryje:

 •  škody na zdraví
 •  škody na majetku
 •  pojištění závodů a přípravy na ně

Vozidla mají zelenou kartu, lodě mají modrou kartu jako doklad o uzavřeném povinném ručení. Karta je napsaná v angličtině, což uvítají zejména ti, které své lodě vyváží na plavby po moři.

Havarijní pojištění se v první řadě vztahuje na škody způsobené živelnými událostmi (např. pád stromu či stožáru, velké vlny, kroupy, apod.) a na škody způsobené odcizením plavidla. V případě havárie je důležité určit viníka. Je-li viníkem jiná loď, škoda je uhrazená z jeho povinného ručení (či kapsy). Je-li viníkem majitel lodě, pojištění je uhrazeno z havarijního pojištění.

K základním typům pojištění lodě si mohou majitelé sjednat řadu dalších připojištění. Mezi ta nejčastější patří:

 •  pojištění proti vandalismu
 •  pojištění podvozku
 •  pojištění rizik v důsledku nakládání a vykládání lodě na pevninu či na vodu
 •  pojištění odpovědnosti za náklad
 •  pojištění odpovědnosti za ekologické škody
 •  pojištění výloh na odstranění vraku

Některé pojišťovny, které se na pojištění lodí specializují, nabízí havarijní pojištění ALL-RISK, které může krýt například všechna tato rizika:

 •  živel, odcizení, havárie, vandalismus
 •  asistenční služby
 •  vykládka/nakládka
 •  zazimování
 •  poškození motoru, poškození plachty a lanoví
 •  přeprava po souši
 •  vybavení plavidla
 •  přídavný člun s motorem
 •  osobní věci

Jak se určuje výše pojistné částky?

Stejně jako u vozidel hraje roli více faktorů. Na výši pojistného má vliv druh plavidla (jachta, plachetnice, osobní loď, motorový člun, apod.), jeho hodnota, hodnota vybavení lodi, rok výroby, výkon motoru, využití lodi (komerční, soukromé, závodní, apod.) a zda je loď využívána pouze v ČR či po celém světě. Na základě uvedených údajů se provede výpočet a určí se pojistná částka a pojistné.

Na cenu má také vliv, jakou variantu pojištění si zvolíte. Zda si sjednáte pouze povinné ručení nebo i havarijní pojištění. Pojišťovny rády dávají slevu, ale zadarmo tak neučiní.

Roli hraje také délka pojištění. Na rozdíl od pojištění odpovědnosti vozidel, si můžete zvolit dobu pojištění od několika týdnů, měsíců až po dobu jednoho roku. Majitel lodi si pojištění obvykle sjednává s ohledem na dobu, po kterou ji aktivně využívá.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku