Povinné ručení a DPH?

Povinné ručení a DPH?

Povinné ručení a DPH

Dojde-li ke škodě na vozidle, hraje roli i to, zda je poškozený plátcem DPH či nikoliv. Pojišťovny totiž plátcům DPH pojistné plnění vyplácí bez DPH, jelikož si tuto částku mohou odečíst z daní. Nahlášení a vyřízení škody však musí být učiněno správně.

Před několika měsíci paní Janě z Jihlavy zaměstnanec technických služeb při sekání trávy rozbil okno u auta. To by nebyl až takový problém. Vedoucí se paní Janě řádně omluvil, škodu sepsal a ihned nahlásil pojišťovně. Zároveň jí předal kontakt na autoservis, která sklo vyměnila. Vše vypadalo v naprostém pořádku až do dne, kdy paní Janě zavolali z autoservisu a začali požadovat uhrazení DPH, které jim pojišťovna odmítla uhradit.

Paní Jana je totiž plátkyně DPH. Pojistné plnění bylo vypláceno na její jméno, a proto pojišťovna autoservisu uhradila opravu ale bez DPH. Autoservis tvrdí, že paní Jana si DPH může dát do odečtu, paní Jana zase tvrdí, že je to věc mezi technickými službami a autoservisem, která sklo opravovala.

“Vše bylo vyfakturováno technickým službám, takže si ani fakturu nemohu dát do nákladů, protože mne to nic nestálo. Volají mi každý den, že jim pojišťovna uhradila částku bez DPH. Také nechápu, proč volají z autoservisu, když smlouvu s pojišťovnou měly technické služby. Paní z firmy mi nedokáže vysvětlit, co s tím mám společného. Na jakém základě bych si DPH měla odečíst, když jsem nic neplatila?” kroutí hlavou paní Jana.

Jak by to mělo vypadat?

V případě paní Jany byl celý případ špatně. V případě plátců DPH pojišťovny opravdu vyplácejí pojistné plnění bez DPH. Výjimkou jsou pouze případy, kdy poškozený plátce DPH nemůže z důvodu daných příslušnými právními předpisy odpočet daně uplatnit. Toto ustanovení bývá uvedeno ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Škoda měla být řešená následovně. Technické služby měly pouze škodu nahlásit své pojišťovně, u níž mají sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Opravu skla vozidla měla objednat paní Jana, na jejíž osobu by byla zaslána faktura. Pojišťovna by vypočetla výši pojistného plnění a paní Janě by zaslala částku bez DPH. Paní Jana se nakonec obrátila na pojišťovnu, která pojistné plnění vyplácela, a vyžádala si revizi celého případu.

Existují také další možnosti řešení. Opravu může zaplatit poškozený, který pojistné plnění obdrží na základě již uhrazené faktury. Fakturu také může převzít pojištěný a předat ji pojišťovně. Ta sice uhradí částku bez DPH, ale díky správně vystavené faktuře přímo na poškozeného nebude následovat problém, jak uplatnit odečet DPH.

Hledáte nejvýhodnější povinné ručení? Na ePojištění.cz si povinné ručení porovnáte a uzavřete on-line za pouhých pár minut!

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku