Povinné ručení a viník neznámý aneb kdo zaplatí škodu?

Povinné ručení a viník neznámý aneb kdo zaplatí škodu?

Povinné ručení a viník neznámý aneb kdo zaplatí škodu?

Povinné ručení je velmi užitečné pojištění vzhledem k vysokému množství nehod, ke kterým denně dochází. Díky povinnému ručení je poškozený viníkem (resp. jeho pojišťovnou) odškodněný rychle a především v odpovídající výši. Kdo však zaplatí škodu, u které není viník znám?

Vyřešení pojistné události, u níž jsou od počátku známy obě strany - poškozený a viník, je velmi snadné. Škodu, kterou viník způsobil poškozenému na jeho majetku či zdraví, zaplatí pojišťovna, u níž má uzavřené povinné ručení. Jakým způsobem se však řeší situace, ve kterých není viník pojištěný, není definovaný, není znám nebo se vůbec nejedná o osobu?

Viník nemá sjednané povinné ručení

V České republice je registrováno přes 8,5 milionů vozidel, přičemž povinné ručení má uzavřeno 7 732 577 (údaj k 1.7.2017, www.ckp.cz). Podle odhadů České kanceláře pojistitelů se na českých silnicích pohybuje zhruba 130 tisíc vozidel bez platného pojištění. Pokud majitel nepojištěného vozidla způsobí škodu, poškozenému škodu uhradí Česká kancelář pojistitelů z Garančního škodu. Vyplacenou částku ČKP následně vymáhá po viníkovi.

Viníkem není osoba, ale zvíře nebo poškozená vozovka

Povinné ručení kryje škody, které vlastník (příp. řidič) provozem motorového vozidla způsobí na majetku či zdraví jiné osoby. Pokud si motorista způsobí škody vlastní vinou, povinné ručení se na tyto škody nevztahuje. Pro tyto případy se hodí mít havarijní pojištění. Co když ale viníkem není ani sám motorista, ani nikdo další?

Ke škodě na vozidle může dojít například následkem srážky se zvěří nebo jízdou po poškozené vozovce (např. díra uprostřed silnice). V případě srážky se zvěří škodu hradí motorista, pokud nemá sjednané havarijní pojištění nebo připojištění k povinnému ručení. V druhém případě může úhradu škody požadovat po správci komunikaci. Zde však musí prokázat nejen příčinu škody, ale i to, že na závadu nebyl upozornění (např. dopravní značení).

Viník zmizel

Bohužel jsou známy také případy, kdy viník z místa dopravní nehody ujel, skrývá se a odmítá se nahlásit. Takové případy šetří policie. Pokud jej však nenajde, poškozený nemá po kom požadovat úhradu vzniklé škody. V případě, že výše škody přesáhla 10 tisíc korun a došlo ke zranění, může se poškozený obrátit na Českou kancelář pojistitelů.

Viník nebyl jednoznačně definován

U některých dopravních nehod nelze jednoznačně určit viníka nehody. V takových případech je rozhodující rozhodnutí likvidátora pojišťovny, který událost řeší. Mezi klíčové informace patří fotodokumentace, popis pojistné události, vyjádření všech svědků nehody a samozřejmě i policejní protokol. O vyplacení pojistného plnění musí pojišťovna rozhodnout do tří měsíců. V případě, že poškozený s vyjádřením pojišťovny nesouhlasí, má právo žádat přezkoumání případu u soudu.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Povinné ručení viník, Povinné ručení viník neznámý, Povinné ručení a škody