Povodně 2013 - kompletní informace pro poškozené

Povodně 2013 - kompletní informace pro poškozené

Povodně 2013 - kompletní informace pro poškozené

Voda z většiny postižených území již snad konečně pomalu odchází. Nechává však za sebou obrovské škody. ePojisteni.cz cítí se všemi, kterých se ničivá povodeň dotkla, se všemi, kterým způsobila újmu a jejichž majetek poničila. Všem přejeme hodně sil! Připravili jsme pro vás kompletní přehled informací o tom, jak při poškození majetku dále postupovat, jak a kde hlásit škodu, ale také informace, jak mohou postiženým pomoci ti z nás, kteří vyšli bez újmy.

Jak postupovat, krok po kroku:

 • V první řadě chraňte sebe a své okolí. Pozor na porušenou statiku budov a rozvody energií.
 • Pro dokumentaci pojistné události zajistěte co nejvíce fotek(pokud možno i celkový pohled na poškozenou nemovitost).
 • Provizorně zabezpečte majetek, aby se škoda nezvětšovala.
 • Nepoužívejte elektroniku zasaženou vodou.
 • Pokud je to bezpečné, začněte objekt vysušovat.
 • Připravte si soupis poškozených, zničených či odcizených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří. Pokuste se zachránit smlouvy a další cennosti!
 • Škodu je možné nahlásit: telefonicky                                         prostřednictvím on-line formulářů                                         na obchodních místech                                         korespondenčně

Kontakty na pojišťovny:

Patříte-li k postiženým povodní a máte svůj majetek pojištěný, připravili jsme pro vás kontakty na pojišťovny. Na těchto telefonních číslech můžete hlásit vzniklé škody:

Co je potřeba k nahlášení škody:

 • číslo pojistné smlouvy
 • datum a čas vzniku
 • popis pojistné události (specifikace události)
 • adresa místa vzniku škody
 • informace zda byla přivolána policie, hasiči atd.
 • svědci (pokud ano, jména a kontakty)
 • fotodokumentace
 • soupis zasažených věcí

Pro snazší vyřízení škodné události doporučujeme následující postup:

 • pořiďte fotodokumentaci škody (včetně celkového pohledu na poškozenou věc)
 • zabraňte zvětšování rozsahu škody (např. oprava poškozeného vodovodního potrubí, provizorní oprava střešní krytiny atd.)
 • nahlaste škodnou událost
 • vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí
 • je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.)
 • zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny
 • poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou
 • pojišťovny hradí i prokázané náklady vynaložené na likvidaci pojistné události. Např. v případě použití čerpadla na odčerpání vody pojišťovna může uhradit jeho nájem, obsluhu i energii na čerpání. Některé pojišťovny mohou mít náklady ve výši plnění omezeny

V případě zatopení sklepních prostor (u pojištění občanů):

Pokud je nemovitost celá podsklepená, je třeba změřit celou vnější zastavěnou plochu nemovitosti a výšku hladiny zaplavení. Pokud je budova podsklepena jen z části, je třeba změřit podlahovou plochu všech zaplavených místností a výšku hladiny zaplavení.

U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat:

účetní evidenci zasažených věcí (inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození) a účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku) z doby bezprostředně před vznikem škody. Pracovníci pojišťovny dohodnou s klienty termín prohlídky respektive další postup.

Zajištěním uvedených kroků přispějete k urychlenému a bezproblémovému vyřízení své škodné události. Vliv na rychlost likvidace v době kalamity má i její rozsah - tzn. jak velkou část území ČR postihla. Při prohlídce pracovníkem pojšťovny (likvidátorem) je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Škody nahlašte co nejdříve a nezapomeňte fotit!

Pojišťovny upozorňují, že škodu je potřeba nahlásit co nejdříve, nejlépe hned ve chvíli, kdy jsou poprvé vidět následky na poškozeném majetku. Stav věcí je nutné zdokumentovat dříve, než se lidé pustí do úklidu. Pojišťovny lze kontaktovat telefonicky i přes webové formuláře. Zatím evidují pojišťovny v souvislosti s velkou vodou tisíce nahlášených škod celkem za stovky milionů korun.

Rychlé nahlášení škody pojišťovně výrazně zefektivní další postup. Majetek by měl v nejlepším případě zůstat v takovém stavu, jako byl po povodni. "To v tomto případě ale nemůžeme po těch lidech chtít, aby čekali na někoho z pojišťovny, když mají třeba dům zaplaven bahnem. Proto přichází na řadu fotoaparát," konstatuje specialistka pojištění majetku z České asociace pojišťoven Marcela Machová.

Likvidátor by měl dorazit zhruba do týdne

Všechny pojišťovny mají posílené kapacity svých kontaktních center. Zákonná lhůta na vyslání likvidátora pojišťovny sice neexistuje, ale pojišťovny v tomto krizovém období likvidační službu posilují a využívají například i externí likvidátory. Technici a likvidátoři tak už vyrazili do terénu.

Velká část škod bude hlavně na autech, největší ale přirozeně na domech a jejich zařízení. Vláda už jedná s Evropskou komisí o uvolnění peněz z Fondu solidarity. Mohlo by jít o 2,5 procenta ze všech škod. Vláda mezitím také uvolnila prvních 300 milionů korun.

Jak můžeme pomoci postiženým:

Akutní problémy lidí v nouzi už řeší rovněž charity, které doposavad uvolnily skoro tři miliony korun a další peníze shánějí ve sbírkách. "Naši koordinátoři zjišťují potřeby vyplavených lidí přímo na místě, jsme v kontaktu se starosty a až voda opadne, zjistíme přesný rozsah škod, aby naše pomoc směřovala nejvíce postiženým rodinám," poznamenal vedoucí humanitárních programů organizace Člověk v Tísni Marek Štys.

Přispívat do sbírek je možné penězi i potřebným materiálem - potřeba budou košťata, pytle i dezinfekční a čisticí prostředky. Pomocí speciálně zřízených účtů a sms mohou zájemci přispět lidem v zatopených oblastech. Veřejnost může nabídnout svou pomoc i jako dobrovolníci.

Organizace otevírají také evakuační střediska. Charita otevřela v Praze 2 na adrese Londýnská 44 krizové povodňové centrum a sběrnu humanitární pomoci. Středisko bude shromažďovat darovaný materiál a distribuovat ho. "Veřejnost se může do pomoci zapojit darováním materiální pomoci. Potřeba budou zejména čisticí, hygienické a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí a pomůcky," uvádí Charita.

 • Diakonie Českobratrské církve evangelické spravuje sbírkové konto 3596666359/0800 s variabilním symbolem 2013. Od pondělí 3. června mohou lidé posílat diakonii peníze také pomocí esemesky, a to ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777.
 • Dárcovské zprávy, příspěvky i potřebné věci na pomoc postiženým mohou posílat zájemci i Armádě spásy. Její sbírkové konto je 475335453/0300, variabilní symbol 222. Na číslo 87777 je pak možné poslat textovou zprávu DMS ARMADASPASY.
 • Povodňový účet má i Konto Bariéry na pomoc lidem s handicapem. Přispěje jim na dočasné ubytování či náhradu zničených pomůcek, jako jsou vozíky či plošiny. Peníze mohou dárci posílat na konto 17111444/5500, variabilní symbol 0613 nebo dárcovskou zprávou ve tvaru DMS KONTOBARIERY na číslo 87777.
 • Sbírku pořádá i Národní rada osob se zdravotním postižením, a to na účet 248896031/0300 s variabilním symbolem 2013. Lidem s handicapem pomůže zajistit náhradní kompenzační pomůcky, jejich zapůjčení či vyřízení nových.
 • Zoologická zahrada Praha také zřídila vlastní povodňové konto, příspěvky mohou lidé posílat na účet 3070207/0100.

CHARITA ČR:

sbírkové konto:  11998822/0800, VS: 906 dárcovské konto:  88444422/0800, VS: 906 dárcovská SMS:  DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 (Cena SMS je 30 Kč. Na konto Charity ČR půjde 27 Kč)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ:

sbírkové konto:  222885/5500, VS: 111 dárcovská SMS:  DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena SMS je 30 Kč. Na konto ČČK půjde 27 Kč)

ČLOVĚK V TÍSNI:

sbírkové konto:  72027202/0300

ADRA:

povodňová linka:  731 705 002, 739 105 080 e-mail:  povodne@adra.cz sbírkové konto:  34983498/0300, VS: 391 dárcovská SMS:  DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena SMS je 30 Kč. Na konto ADRY půjde 27 Kč)

Weby a adresy s aktuálními informacemi a pomocí:

Ve spojitosti s povodněmi fungují po celém Česku krizové linky, e-mailové adresy nebo speciální weby. Lidé postižení povodněmi díky nim mohou žádat o pomoc. Kontakty ale slouží také pro ty, kteří by sami chtěli poskytnout pomoc ostatním.

Hlavní město Praha zřídilo hned několik krizových linek. Lidem poskytují informace o vývoji povodňové situace, dopravě a o bezpečnostních opatřeních. Podrobné informace najdou lidé i na webových stránkách města. Vlastní linky mají i jednotlivé kraje, které povodně zasáhly. Jihočeský, Ústecký a Plzeňský kraj vytvořily na svých internetových stránkách speciální rubriky k povodním. Liberecký kraj spustil povodňový portál včetně on-line servisu. Web Středočeského kraje najdete zde, Královéhradeckého kraje zde.

Díky speciálním webům mohou lidé na internetu sledovat, zda se hladiny řek zvyšují a kde je situace nejkritičtější. Podrobné stavy průtoků jednotlivých řek v celé České republice nabízí například webové stránky Povodí Vltavy nebo Českého hydrometeorologického ústavu. Podrobné informace o stavu řek zřídila rovněž povodňová služba ministerstva životního prostředí.

Kde hrozí uzavírky a jak to vypadá aktuálně s dopravou v Česku? To všechno lidé najdou například na webu dopravniinfo.cz. Informace o uzavírkách a omezeních na železnici poskytují na internetu rovněž České dráhy. O zpoždění vlaků informuje speciální web SŽDC. Mimořádné události v pražské MHD najdete zde.

KRIZOVÉ LINKY:

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí:  267 112 998 Povodí Labe:  494 088 725 Povodí Vltavy:  221 401 495 Povodí Ohře:  474 636 304 Středočeský kraj:  950 870 444 Jihočeský kraj:  518 601 335 Ústecký kraj:  800 876 011 Liberecký kraj:  485 226 999

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA:

Povodňová a dopravní infolinka:  1234 Bezplatná informační linka k vývoji povodňové situace v Praze:  800 100 991 Zelená linka:  800 123 003 Informace o dopravních opatřeních v Praze:  296 19 18 17

David Holý, ePojisteni.cz

ePojisteni.cz
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku