Registrace nebo převod vozidla rychle a bez problémů

Registrace nebo převod vozidla rychle a bez problémů

Registrace nebo převod vozidla rychle a bez problémů

Pokud jste si koupili nové nebo ojeté vozidlo, jistě víte, že jej budete muset přihlásit na registru vozidel. Přečtěte si, jaké doklady budete potřebovat, kolik vás přihlášení bude stát a vůbec vše, co s registrací nebo převodem vozidla souvisí.

Bez povinného ručení nelze vozidlo registrovat

Ještě předtím, než se vydáte na registr vozidel, musíte mít vyřešené, jednané a zaplacené zákonné pojištění vozidel - tzv. povinné ručení. Bez zelené karty vás do registru nikdy nevezmou. Povinné ručení nabízí celkem 13 pojišťoven. Jejich nabídky se liší v rozsahu, výši pojistného a dalších podmínkách. Záleží pouze na vás, kterou z nabídek si vyberete. Před podpisem konkrétní smlouvy se vyplatí porovnat si více nabídek a zvolit tu nejvýhodnější.

Registraci lze provést na kterémkoliv registru

Ještě nedávno bylo možné přihlásit vozidlo pouze v místě trvalého bydliště nebo sídla firmy původního vlastníka. Od června letošního roku nelze registrovat na kterémkoliv registru vozidel. Tento úřad se zpravidla nachází v každé obci s rozšířenou působností. Výběr obvykle spadne nejbližší úřad. Úředníci doporučuji předchozí objednání online na webových stránkách vybraného registru kvůli dlouhým frontám.

Společně se zelenou kartou budete potřebovat následující doklady a dokumenty:

• Platný doklad totožnosti vlastníka vozidla, případně jeho provozovatele - občanský průkaz nebo cestovní pas u fyzické osoby, živnostenský list u fyzické osoby podnikatele nebo výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby • Technický list vozidla (C. O. C. list) - pouze u nového vozidla, po vydání registrace je znehodnocen • Velký technický průkaz vozidla - dodává výrobce, dealer nebo prodávající předchozí vlastník • Doklad o nabytí vozidla - kupní smlouva, faktura, leasingová smlouva • Vyplněná přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel • Protokol o evidenční kontrola vozidla (STK) - nesmí být starší než 14 dní • Plná moc - pouze v případě zastoupení třetí osobou • Plná moc od vlastníka jste-li provozovatelem • Správní poplatek - 300 korun v případě motocyklu, 800 korun případě motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly

Převod vozidla lze provést bez součinnosti kupujícího či prodávajícího

Od června 2017 platí novela zákona č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která přinesla velké změny týkající se nejen registrace, ale také převodu vozidel. Od této doby lze vozidlo registrovat, případně provést změny na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

V případě převodu vozidla původně platilo, že na úřadu, kde bylo vozidlo registrováno, musely být přítomné obě strany - kupující a prodávající, případně jedna strana s ověřenou plnou mocí od strany druhé. Od června má právo převod provést pouze jedna ze stran a to na kterémkoliv registru vozidel. K součinnosti vyzve nespolupracující stranu sám úřad.

K převodu vozidla jsou potřebné následující doklady:

• Platný doklad totožnosti - viz. registrace • Originál dokladu o nabytí vozidla • Vyplněná přihláška k registraci vozidla do registru • Velký a malý technický průkaz • Protokol o evidenční kontrole - nesmí být starší 30 dnů • Zelená karta • Správní poplatek - viz. registrace
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Registrace vozidla, Převod vozidla, STK, Technický průkaz, Ojeté vozidlo