Povinné ručení - Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna Vám nabízí 3 varianty povinného ručení. Všechny varianty poskytují základní asistenci, povinné ručení k přípojnému vozíku i motocyklu a úrazové pojištění dětí ve vozidle zdarma, ale liší se maximální výší limitů pojistného plnění a výší pojistného. Především však má každá varianta své specifické výhody a bonusy, které Vám pomohou vybrat si tu nejvhodnější:

 •  základní varianta NORMAL (zákonná výše limitů 35 milionů Kč na škody na majetku a na zdraví)
 •  varianta OPTIMAL (limit pojistného plnění 50/50 milionů Kč) poskytuje zdarma pojištění proti živlům (následky vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň nebo požár) a pojištění při poškození vozidla zvířetem (oceníte v případě, že vám hlodavci poškodili například elektroinstalaci), zdarma je garance mobility pro případ, že jste se při nehodě jako řidič a viník nehody vážně zranili (Allianz přispěje 500 tisíc Kč na pořízení nového vozidla a po dobu 10 let vyplácí roční rentu až do výše 30 tisíc Kč)
 •  varianta EXKLUZIV (limit pojistného plnění 100/100 milionů Kč) zaručuje vedle výhod skýtaných variantou Optimal užívání náhradního vozidla po dobu 5 dní zdarma, přímou likvidaci a nulovou sankci u první škody, kterou způsobíte (škoda nebude mít vliv na Váš bonus). Rozšiřuje i ochranu před zvěří, kdy poskytuje plnění i v případě střetu.

Slevy a výhody

Pokud si současně sjednáte povinné ručení a havarijní pojištění získáváte slevu ve výši 5 %. Současně se automaticky zdvojnásobí limity asistenčních služeb. Allianz poskytuje i slevy za věrnost a to až do výše 15 %. Věrnostní slevu můžete získat za penzijní připojištění, za životní pojištění i za pojištění majetku. Tyto slevy máte zaručené i v případě, že si sjednáte havarijní pojištění. Zajímavou výhodu přináší povinné ručení SEZÓNA. To vychází vstříc těm klientům, kteří vozidlo využívají pouze po určitou část roku. Povinné ručení i havarijní pojištění se pak vztahuje pouze na vybrané měsíce, což Vám ušetří výraznou částku na pojistném. Allianz umožňuje klientovi také spoluúčast v případě pojistné události. V případě povinného ručení s Vaší spoluúčastí získáváte slevu 11 % z pojistného.

Asistenční služby

Základní asistenční služby Allianz poskytuje ke každé variantě povinného ručení zdarma. Zároveň si však můžete sjednat asistenční službu PLUS s dvojnásobnými limity plnění, které se sčítají s limity základní asistence. Limity plnění jsou v České republice 2 500 Kč pro všechna vozidla (5 000 Kč v případě, že klient má u Allianz současně havarijní pojištění). Při sjednání povinného ručení zároveň s havarijním pojištěním s asistenční službou PLUS získává klient limit 10 000 Kč. Limity plnění v zahraničí jsou 3 000 Kč pro vozidla do 3,5 t a 5 000 Kč u vozidel nad 3,5 t (tyto částky se v případě současně sjednaného havarijního pojištění zvyšují na 6 000 Kč a 10 000 Kč). Varianta PLUS dovoluje navíc zvýšit limity plnění dle představ klienta až do neomezené výše.

Základní asistence hradí:

 •  výlohy za příjezd a odjezd asistenční služby
 •  výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem
 •  náklady na opravu vozidla na místě
 •  náklady na odtah vozidla do autoopravny nebo místa určeného klientem
 •  telefonické tlumočení

Asistence PLUS hradí:

 •  ubytování při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla do částky 2 000 Kč na osobu/noc
 •  úschovu nepojízdného vozidla na dva dny
 •  náklady na cestu do místa bydliště
 •  přistavení náhradního vozidla, jeho zapůjčení a dokonce i vyzvednutí a odvoz zpátky do půjčovny
Spočítat
ceny

Mluví se o nás