Asistenční služba - ČSOB pojišťovna

Poskytovatel asistence: GLOBAL ASSISTANCE a.s. Asistenční služby zahrnují:
  • Zajistí vám opravu nebo odtah vozidla při nehodě nebo poruše, a to v ČR i v zahraničí.
  • Poskytne vám náhradní vozidlo nebo ubytování a finanční prostředky při potížích v zahraničí.
  • Odemknutí vozidla při ztrátě klíčků.
  • Zajistí vám výměnu kola při defektu nebo dovoz paliva, když dojde.
  • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Základ"
(v ceně každého sjednaného pojištění)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR Zahraničí
OPRAVA na místě 2 000 Kč 150 €
          nebo: ODTAH do nejbližší opravny 2 000 Kč 150 €
ÚSCHOVA nepojízdného vozidla 3 dny 3 dny
          nebo: ODTAH do místa bydliště 2 000 Kč 150 €
Zajištění náhradního ubytování (pokud je oprava delší než 8 h) max. 2 noci = 2 x 1 500 Kč max. 2 noci = 2 x 80 €
          nebo: AUTOMOBIL (pokud je oprava delší než 8 h) 24 hod. 48 hod.
          nebo: HROMADNÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK (pokud je oprava delší než 8 h) 3 000 Kč 120 €
          nebo: TAXI (pokud je oprava delší než 8 h) 3 000 Kč 120 €
Místní přeprava (z/do opravny, autopůjčovny, hotelu, apod. - pokud je oprava delší než 8 h) ORG 100 €
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva ORG ORG
Cesta náhradního řidiče k vozidlu NE ORG
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla NE ORG
Odtah vozidla do vlasti NE ORG
Formality s vyřazením z evidence vozidel NE ORG
Úhrada sešrotování NE ORG
Nákup náhradních dílů NE ORG
Odeslání náhradních dílů NE ANO
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha NE 500 €
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t) ČR Zahraničí
OPRAVA na místě 7 000 Kč 550 €
          nebo: ODTAH do nejbližší opravny 7 000 Kč 550 €
ÚSCHOVA nepojízdného vozidla 2 dny 2 dny
          nebo: ODTAH do místa bydliště 7 000 Kč 550 €
Zajištění náhradního ubytování (pokud je oprava delší než 8 h) max. 2 noci = 2 x 1 500 Kč max. 2 noci = 2 x 90 €
          nebo: HROMADNÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK (pokud je oprava delší než 8 h) 3 000 Kč 120 €
Místní přeprava (z/do opravny, autopůjčovny, hotelu, apod. - pokud je oprava delší než 8 h)) ORG 100 €
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = se rozumí pro havarijní pojištění území cizího státu v Evropě a Turecko, pro povinné ručení území cizího státu, pro které je platná zelená kartaPŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Nadstandard" (lze připojistit)
(rozdíly oproti základní asistenci jsou zvýrazněny tučně)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR Zahraničí
OPRAVA na místě 5 000 Kč 300 €
          nebo: ODTAH do nejbližší opravny 5 000 Kč 300 €
ÚSCHOVA nepojízdného vozidla 5 dnů 5 dnů
          nebo: ODTAH do místa bydliště 5 000 Kč 300 €
Zajištění náhradního ubytování (pokud je oprava delší než 8 h) max. 3 noci = 3 x 2 200 Kč max. 3 noci = 3 x 100 €
          nebo: AUTOMOBIL (pokud je oprava delší než 8 h) 48 hod. 48 hod.
          nebo: HROMADNÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK (pokud je oprava delší než 8 h) 6 000 Kč 240 €
          nebo: TAXI (pokud je oprava delší než 8 h) 3 000 Kč 120 €
Místní přeprava (z/do opravny, autopůjčovny, hotelu, apod. - pokud je oprava delší než 8 h) ORG 100 €
Cesta náhradního řidiče k vozidlu NE ANO
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla NE ANO
Odtah vozidla do vlasti NE 400 €
Formality s vyřazením z evidence vozidel NE ANO
Úhrada sešrotování NE 400 €
Nákup náhradních dílů NE ORG
Odeslání náhradních dílů NE ANO
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha NE 1 500 €
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = se rozumí pro havarijní pojištění území cizího státu v Evropě a Turecko, pro povinné ručení území cizího státu, pro které je platná zelená karta


PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Bez limitu" (lze připojistit)
(rozdíly oproti základní asistenci jsou zvýrazněny tučně)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR Zahraničí
OPRAVA na místě bez limitu bez limitu
          nebo: ODTAH do nejbližší opravny bez limitu bez limitu
          nebo: ODTAH na místo určené klientem směrem k místu bydliště (pokud nelze vozidlo zprovoznit do 24 hod) bez limitu bez limitu
ÚSCHOVA nepojízdného vozidla 6 dnů 6 dnů
Zajištění náhradního ubytování (pokud je oprava delší než 8 h) max. 6 nocí = 6 x 2 200 Kč max. 6 nocí = 6 x 100 €
          nebo: HROMADNÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK (pokud bude cesta delší než 8 hod tak letadlo v ekonomické třídě) bez limitu bez limitu
Místní přeprava (z/do opravny, autopůjčovny, hotelu, apod. - pokud je oprava delší než 8 h) ORG 100 €
Cesta náhradního řidiče k vozidlu bez limitu bez limitu
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla bez limitu bez limitu
Odtah vozidla do vlasti bez limitu bez limitu
Formality s vyřazením z evidence vozidel NE ANO
Úhrada sešrotování NE 400 €
Nákup náhradních dílů NE ORG
Odeslání náhradních dílů NE ANO
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha NE bez limitu oproti záruce
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = se rozumí pro havarijní pojištění území cizího státu v Evropě a Turecko, pro povinné ručení území cizího státu, pro které je platná zelená karta