Asistenční služba - Generali Česká pojišťovna

Poskytovatel asistence: ČP ASISTENCE s.r.o. Asistenční služby zahrnují:
  • Asistence "POHODA Klasik" se vztahuje na pojistná nebezpečí (havárie, vandalismus nebo odcizení části vozidla, odcizení celého vozidla, živelní událost, poškození vozidla zvířetem, defekt pneumatiky)
  • Asistence "POHODA Special" se vztahuje na pojistná nebezpečí (havárie, vandalismus nebo odcizení části vozidla, porucha, odcizení celého vozidla, živelní událost, poškození vozidla zvířetem, vybití akumulátoru, ztráta, zabouchnutí nebo zalomení klíčů, rozlomení spínací skříňky, defekt pneumatiky)
  • Asistence "POHODA Super" se vztahuje na pojistná nebezpečí (havárie, vandalismus nebo odcizení části vozidla, porucha, odcizení celého vozidla, živelní událost, poškození vozidla zvířetem, zamrznutí pohonných hmot, zámků, ruční brzdy, rozvodů vzduchu, vybití akumulátoru, ztráta, zabouchnutí nebo zalomení klíčů, rozlomení spínací skříňky, záměna pohonných hmot, nedostatek pohonných hmot, defekt pneumatiky)
  • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "Pohoda Klasik"
(součástí povinného ručení "Standard" s krytím 50/50 mil. Kč)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR Evropa
Příjezd a odjezd mechanika a jeho práce max. 2 hod. práce max. 2 hod. práce
Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu max. 50 km max. 50 km
Odtah přípojného vozidla NE NE
Organizace odtahu druhého účastníka dopravní nehody NE NE
Vyproštění a manipulace s vozidlem NE NE
Úschova nepojízdného vozidla NE max. 10 dnů/20 €/den
Poradenské služby, předání vzkazu ANO ANO
Nařízený odtah ANO ANO
Náhradní ubytování NE max. 2 noci/70 €/osoba/noc
(platí pouze při odcizení vozidla)
Náhradní přeprava osob do výchozího místa nebo do cíle cesty NE NE
Zapůjčení náhradního vozidla NE NE
Telefonické tlumočení NE ANO
Ekologická likvidace vozidla NE ANO
Repatriace vozidla do místa určeného klientem NE NE
Právní pomoc NE max. 1 000 €
Přeprava řidiče pro opravené vozidlo NE NE
Zprostředkování úhrady opravy NE NE
* Evropa = geografickém území ostatních zemí Evropy a Turecka, s výjimkou Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "Pohoda Special"
(součástí povinného ručení "Exclusive" s krytím 100/100 mil. Kč)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR Evropa
Příjezd a odjezd mechanika a jeho práce max. 2 hod. práce max. 2 hod. práce
Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu max. 500 km
(platí pouze v případě havárie, vandalismu či živelní události, v ostatních případech je limit max. 50 km.)
max. 500 km
(platí pouze v případě havárie, vandalismu či živelní události, v ostatních případech je limit max. 50 km.)
Odtah přípojného vozidla NE NE
Organizace odtahu druhého účastníka dopravní nehody NE NE
Vyproštění a manipulace s vozidlem NE NE
Úschova nepojízdného vozidla NE max. 10 dnů/20 €/den
Poradenské služby, předání vzkazu ANO ANO
Nařízený odtah ANO ANO
Náhradní ubytování NE max. 2 noci/100 €/osoba/noc
(platí pouze při odcizení vozidla)
Náhradní přeprava osob do výchozího místa nebo do cíle cesty NE NE
Zapůjčení náhradního vozidla NE NE
Telefonické tlumočení NE ANO
Ekologická likvidace vozidla NE ANO
Repatriace vozidla do místa určeného klientem NE NE
Právní pomoc
(platí pouze v případě havárie či živelní události.)
NE max. 1 500 €
Přeprava řidiče pro opravené vozidlo NE NE
Zprostředkování úhrady opravy NE NE
* Evropa = geografickém území ostatních zemí Evropy a Turecka, s výjimkou Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "Pohoda Super"
(součástí povinného ručení "Comfort" s krytím 150/150 mil. Kč)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR Evropa
Příjezd a odjezd mechanika a jeho práce max. 3 hod. práce max. 3 hod. práce
Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu servis určený klientem, max. 20 000 Kč
(platí pouze v případě havárie, vandalismu či živelní události, v ostatních případech odtah do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu)
ANO
Odtah přípojného vozidla ANO ANO
Organizace odtahu druhého účastníka dopravní nehody ANO
(platí pouze v případě havárie, vandalismu či živelní události)
ANO
(platí pouze v případě havárie, vandalismu či živelní události)
Vyproštění a manipulace s vozidlem ANO NE
Úschova nepojízdného vozidla max. 20 dnů max. 20 dnů
Poradenské služby, předání vzkazu ANO ANO
Nařízený odtah ANO
(včetně vyproštění)
ANO
(včetně vyproštění)
Náhradní ubytování max. 2 noci/2 500 Kč/osoba/noc max. 5 noci/100 €/osoba/noc
Náhradní přeprava osob do výchozího místa nebo do cíle cesty ANO ANO
Zapůjčení náhradního vozidla max. 5 dnů max. 5 dnů
Telefonické tlumočení NE ANO
Ekologická likvidace vozidla NE ANO
Repatriace vozidla do místa určeného klientem NE max. 50 000 Kč
Právní pomoc NE max. 2 000 €
Přeprava řidiče pro opravené vozidlo NE ANO
Zprostředkování úhrady opravy NE NE
* Evropa = geografickém území ostatních zemí Evropy a Turecka, s výjimkou Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny