Asistenční služba - HVP pojišťovna

Poskytovatel asistence: AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Asistenční služby zahrnují:
  • Technickou asistenci (nehoda, porucha)
  • Právní asistenci
  • Pojištění asistence pneumatik
  • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "Varianta Základní"
(v ceně každého pojištění)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) NEHODA PORUCHA (v ČR jen do 30 km od bydliště)
Oprava na místě (příjezd silniční služby + práce mechanika) 1 800 Kč 120 €
          nebo: Odtah do nejbližší opravny 1 800 Kč 120 €
          nebo: Úschova nepojízdného vozidla 5 dní 5 dní
          nebo: Odtah do místa bydliště ORG ORG
Zajištění náhradního ubytování (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) max. 1 noc x 1 200 Kč max. 2 noci x 90 €
          nebo: AUTOMOBIL (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) 24 hod. 48 hod.
          nebo: VLAK , BUS (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) ANO ANO
          nebo LETADLO (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) NE 400 €
TAXI (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) ORG ORG
Ztráta klíčů od automobilu - otevření a výměna zámku 1 000 Kč 50 €
          nebo: Odtah do nejbližší opravny (doručení náhradních klíčů) 1 000 Kč 50 €
Úhrada zámku / nových klíčů NE NE
Defekt pneumatiky - výměna kola za rezervu na místě 1 000 Kč 50 €
Cena náhradního materiálu (pneu, disk) NE NE
Vyčerpání, záměna paliva - odtah do opravny 1 000 Kč 50 €
Vyčerpání, záměna paliva - asistence a dovoz paliva na místo 1 000 Kč 50 €
Vyčerpání, záměna paliva - úhrada nového paliva NE NE
Silniční služba / odtah do servisu při vybití baterie ORG ORG
Silniční služba / odtah do servisu při zamrznutí motoru ORG ORG
Vyslání náhradního řidiče (pokud je řidič hospitalizovám po nehodě) NE ANO
Repatriace vozidla do ČR - cesta k převzetí opraveného vozidla NE ORG
Repatriace vozidla do ČR - odtah vozidla do ČR NE ORG
Vrak po nehodě - formality s vyřazením vozidla z evidence NE ORG
Vrak po nehodě - úhrada sešrotování NE 400 €
Náhradní díly - nákup NE ORG
Náhradní díly - odeslání náhradních dílů NE ANO
Finanční tíseň pojištěného - poskytnutí půjčky na opravu NE 10 000 €
Doručení vzkazu blízké osobě / zaměstnavateli NE ANO
* ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Územní platnost = území států, pro které je platná zelená karta

Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t) NEHODA KRÁDEŽ ZÁVADA
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ASISTENCE bez omezení 100 km 100 km
OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Silniční služba - doprava na místo, oprava ORG ORG NE
OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Zásah vyprošťovací techniky ORG ORG NE
OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Odtah do nejbližší opravny ORG ORG NE
* ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Územní platnost = území států, pro které je platná zelená karta