Asistenční služba - Pillow pojišťovna

Poskytovatel asistence: GLOBAL ASSISTANCE a.s. Asistenční služby zahrnují:
  • V případě, že je pojištěné vozidlo následkem nehody, poruchy (i z důvodu chybné obsluhy), vandalismu, přírodní události, střetu se zvířetem nebo poškození zvířetem nepojízdné nebo nezpůsobilé k jízdě.
  • Asistenci můžete využít tolikrát, kolikrát budete potřebovat.
  • Poskytne vám náhradní vozidlo nebo ubytování při potížích v zahraničí.
  • ČR = pro účely opravy a odtahu také oblast do 50 km jízdy za hranicemi ČR
  • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Odtah 50 km"
(součást povinného ručení "Standard" s krytím 35/35 mil. Kč)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR Zahraničí
Oprava na místě - maximální doba pro opravu 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla 50 km 50 km
Doprava vozidla ze zahraničí NE ORG
Doprava řidiče do servisu ORG ORG
Úschova vozidla 10 dnů 10 dnů
Likvidace vraku v zahraničí NE ORG
Náhradní doprava ORG ORG
Ubytování posádky 1 noc 1 noc
Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let ORG ORG
Náhradní vozidlo – v ostatních situacích ORG ORG
Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc + 10 dnů + 10 dnů
Telefonické informační služby neomezeně neomezeně
Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t) ČR Zahraničí
Oprava na místě - maximální doba pro opravu 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla 50 km 50 km
Doprava vozidla ze zahraničí NE ORG
Doprava řidiče do servisu ORG ORG
Úschova vozidla 10 dnů 10 dnů
Likvidace vraku v zahraničí NE ORG
Přeložení a strážení nákladu v zahraničí NE ORG
Ubytování posádky 1 noc 1 noc
Telefonické informační služby neomezeně neomezeně
ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu,Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Odtah v ČR neomezeně"
(součást povinného ručení "PLUS" a "PREMIUM" s krytím 70/70 mil.,150/150 mil. Kč a všech produktů havarijního pojištění)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR = pro účely opravy a odtahu také oblast do 50 km jízdy za hranicemi ČR Zahraničí
Oprava na místě - maximální doba pro opravu 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla bez limitu do nejbližšího servisu
Doprava vozidla ze zahraničí NE ORG
Doprava řidiče do servisu bez limitu ORG
Úschova vozidla 10 dnů 10 dnů
Likvidace vraku v zahraničí NE ORG
Náhradní doprava bez limitu bez limitu
Ubytování posádky 2 noci 2 noci
Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let ORG ORG
Náhradní vozidlo – v ostatních situacích 3 dny 3 dny
Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc + 10 dnů + 10 dnů
Telefonické informační služby neomezeně neomezeně
Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t) ČR Zahraničí
Oprava na místě - maximální doba pro opravu 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla bez limitu nejbližší servis
Doprava vozidla ze zahraničí NE ORG
Doprava řidiče do servisu bez limitu ORG
Úschova vozidla 10 dnů 10 dnů
Likvidace vraku v zahraničí NE ORG
Přeložení a strážení nákladu v zahraničí NE ORG
Ubytování posádky 2 noci 2 noci
Telefonické informační služby neomezeně neomezeně
ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu,Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "varianta Odtah i ze zahraničí" (lze připojistit)
(rozdíly oproti základní asistenci jsou zvýrazněny tučně)

Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) ČR = pro účely opravy a odtahu také oblast do 50 km jízdy za hranicemi ČR Zahraničí
Oprava na místě - maximální doba pro opravu 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla bez limitu do nejbližšího servisu
Doprava vozidla ze zahraničí NE bez limitu
Doprava řidiče do servisu bez limitu bez limitu
Úschova vozidla 10 dnů 10 dnů
Likvidace vraku v zahraničí NE bez limitu
Náhradní doprava bez limitu bez limitu
Ubytování posádky 3 noci 3 noci
Náhradní vozidlo – porucha vozu stáří nad 10 let ORG ORG
Náhradní vozidlo – v ostatních situacích 7 dnů 7 dnů
Náhradní vozidlo – při krádeži vozidla navíc + 10 dnů + 10 dnů
Telefonické informační služby neomezeně neomezeně
Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t) ČR Zahraničí
Oprava na místě - maximální doba pro opravu 1 hodina 1 hodina
Vyproštění a naložení bez limitu bez limitu
Odtah vozidla bez limitu do nejbližšího servisu
Doprava vozidla ze zahraničí NE bez limitu
Doprava řidiče do servisu bez limitu bez limitu
Úschova vozidla 10 dnů 10 dnů
Likvidace vraku v zahraničí NE bez limitu
Přeložení a strážení nákladu v zahraničí NE 20 000 Kč
Ubytování posádky 3 noci 3 noci
Telefonické informační služby neomezeně neomezeně
ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Zahraničí = území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu,Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.