Profil pojišťovny - AXA assistance

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE je možné sjednat ve variantách Mini, Basic, Standard, Excellent a Dovolená autem s odlišným rozsahem krytí a limity plnění. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Vyšší nebo nižší rozsah krytí a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:
- Evropa – zeměpisná oblast Evropy, dále pak Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Gruzie. - Celý svět – všechny státy a území světa.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého.“

Tabulka tarifů a limitů plnění Mini Basic Standard Excellent Dovolená autem
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 000 000 Kč bez limitu bez limitu
Repatriace a transporty do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh
Ošetření zubů 6 000 Kč 6 000 Kč 11 000 Kč 13 000 Kč 13 000 Kč
Pojištění zásahu horské služby při pojistné události do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh
Doprava doprovázející osoby do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh
Ubytování doprovázející osoby 100 €/noc; max. 10 nocí 100 €/noc; max. 10 nocí 150 €/noc; max. 10 nocí 200 €/noc; max. 10 nocí 200 €/noc; max. 10 nocí
Pojištění rizik souvisejících s terorismem - - 2 500 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Asistenční služby
Turistické a lékařské informace ano ano ano ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano ano ano ano
Tlumočení a překlady ano ano ano ano ano
Pojištění právní ochrany - - 20 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Lifestyle asistence - - - ano ano
Pojištění zavazadel
Celkový limit /
Limit na kus
- - 20 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
Ztráta dokladů - - 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení
- celkový limit
- - 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění obchodního vybavení
- celkový limit
- - - 40 000 Kč 40 000 Kč
Úrazové pojištění
Smrt úrazem 150 000 Kč 150 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Škody na zdraví - 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 25 000 000 Kč 25 000 000 Kč
Škody na majetku - 500 000 Kč 500 000 Kč 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Následné finanční škody - - - 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Spoluúčast - Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 % Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 % Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 % Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 %
Další pojištěná rizika
Zpoždění a zrušení letu - - - 500 Kč/hod, max 10 000 Kč 500 Kč/hod, max 10 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel - - - 5000 Kč 5000 Kč
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu - - - - 5000 Kč
Pokračování v cestě/návrat domů (hromadná doprava) - - - - Reálné náklady
Taxi z místa události do místa přechodného ubytování / na nádraží - - - - 2 500 Kč
Přechodné ubytování - - - - 100 €/noc;max. 3 noci
Repatriace neopraveného vozidla - - - - 25 000 Kč (pokud vozidlo není opravitelné do 5 pracovních dní

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla¬dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Hrazeny jsou zejména:lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, diagnostická vyšetření, léčba včetně operace a léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, náklady na nemocniční stravu, repatriace v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů použít veřejný dopravní prostředek. Náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů použít veřejný dopravní prostředek. Dále jsou z pojištění hrazeny přiměřené cestovní náklady a náklady na ubytování doprovázející osoby.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí nebo jejich odcizení. Pojištění se nevztahuje na peníze, cennosti, drahé kovy, klenoty, elektroniku, výpočetní techniku věci sloužící k výdělečné činnosti, sbírky, sportovní vybavení (výjimku tvoří lyže a snowboardy, na které se pojištění vztahuje) aj dle pojistných podmínek.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sport v ceně; rizikový a organizovaný sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda daná aktivita byla pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

Běžné sporty včetně zimních sportů – provozování běžných a zimních sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného.

Rizikové sporty – sporty provozované jak na rekreační úrovni tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně. Pro účely tohoto pojištění jsou mezi profesionální sportovce řazení také ostatní členy sportovního týmu. Provozování sportů uvedených v této kategorii lze připojistit za podmínek a v souladu s příslušnými zvláštními pojistnými podmínkami. Rizikové sporty jsou připojištěny výběrem varianty pojištění s názvem "Rizikový sport".

Běžné sporty jsou následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni: aerobic, airsoft, aquaerobic, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, boccia, bowling, bruslení na ledě, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, cykloturistika, dragboat - dračí lodě, fitness a bodybuilding, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, pozemní a lední hokej, hokejbal, horské kolo (vyjma sjezdu), cheerleaders (roztleskávačky), in-line bruslení, jízda lodí po kanálech (Holandsko, Francie), jízda na koni, slonovi nebo velbloudovi, jízda na tobogánu a vodní skluzavce, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle, jóga, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW1 a WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, kickbox – aerobic, koloběh, kolová, korfbal, krasobruslení, kriket, kulečník, kuličky, kulturistika, kuželky, lakros, lyžování a snowboarding po vyznačených trasách včetně překonávání překážek ve snowparku (vyjma skoků), metaná, mini trampolína, minibike, minikáry, moderní gymnastika, nízké lanové překážky (do 1,5 m), nohejbal, orientační běh (včetně radiového), paintball, pétanque, plavání, plážový volejbal, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, rafting stupně obtížnosti WW1 a WW2, showdown, skákací boty – power boot, softbal, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření (ze břehu), squash, stolní fotbal, stolní hokej, stolní tenis, streetball, synchronizované plavání, šachy, šerm (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, turistika nebo treking v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 2UIAA a na značených cestách bez použití horolezeckých pomůcek a/nebo pohyb a pobyt v nadm. výšce do 3 500 m n. m., via ferrata stupně obtížnosti A, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo).

Rizikové sporty zahrnují všechny běžné sporty a níže vyjmenované sporty provozované jak na rekreační úrovni, tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně: aerotrim, aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox, MMA a další bojové sporty, akrobatické lyžování, akrobatický rock and roll, alpinismus, americký a australský fotbal, atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje, bagjump, biatlon, bikros, bouldering, box, wrestling, řeckořímský zápas a jiné zápasení, bublik, canyoning, cyklokros, cyklotrial, dostihy koňské, duatlon, fly fox, fourcross, freeboarding, freeride, freeskiing, freestyle, hasičský sport (včetně cvičení záchranných sborů), historický šerm (bojový), heliskiing, horolezectví a všechny druhy lezení, jachting (vyjma oceánské plavby), jízda na „U“ rampě, jízda na kole v bikeparku, mountainbiking, jízda na skateboardu či longboardu, jízda na snowboardu a lyžích mimo vyznačené trasy, jízda na snowscootu, jízda na vodním/sněžném skútru, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW3 až WW5, kanoepolo, kiting a všechny jeho varianty, kneeboarding, krasojízda, kvadriatlon, lov nebo hon sportovní (s výjimkou lovu exotické divoké zvěře), lukostřelba, maraton, ultramaraton, moguls, monoski, motokáry, motoristické vodní sporty, motoskiering, mountainboarding na vyznačených trasách, paragliding a závěsné létání (rogalo), parasailing, parašutismus, parkour, pětiboj moderní, podvodní ragby, poledance, potápění s použitím dýchacích přístrojů do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, potápění se žraloky, psí, koňské spřežení, rafting stupně obtížnosti WW3 až WW5, rope jumping, rugby, rybaření ze člunu, rychlobruslení, safari, saně, boby, snowtubbing na vyznačených trasách, seakayaking, silový trojboj, sjezd na horských kolech, skialpinismus, skiatlon, skiboby, skitouring, skoky do vody, skoky na laně - bungee jumping, skymaraton, ultraskymaraton, slackline, slamball, sledge hokej, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowrafting, snowtrampoline, speleologie, sportovní gymnastika, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), streetluge, stung pogo, surfing, windsurfing, trampolína, triatlon (včetně ironman), tricking, turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším než 2 UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb a pobyt v nadmořské výšce nad 3 500 m, via ferrata stupně obtížnosti B až E, účast na rekonstrukci historické bitvy, vodní paragliding, vysoké lanové překážky (do 10 m.), vzpírání,wakeboarding, wallyball, zorbing.

Nepojistitelné sporty: aerials, base jump, běh s býky, buildering, cave diving (jeskynní potápění), cliffdiving, dragster, freediving, hoverboard, jachting - oceánská plavba, kajak, kanoe nad stupeň obtížnosti WW6, kaskadérství, artisti, letecké sporty, lov exotické divoké zvěře, motoristické sporty ostatní, potápění pod ledem, rafting nad stupeň obtížnosti WW6, severská kombinace, skeleton, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžích, sky surfing, skydiving - formace, sněžný skútr - sjezd, spartan race, sportovní boby v koridorech, sportovní saně v koridorech, swing jumping, technické potápění, tough mudder, výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými či přírodními podmínkami, popř. výpravy do rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.).

Mluví se o nás