Cena plynu za m3

  • Porovnání desítek různých dodavatelů
  • Vše velmi jednoduše, online a zdarma
  • Přechod k výhodnějšímu dodavateli zařídíme za Vás
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
3 Zákazníků zde nyní srovnává

Cena zemní plynu je již od roku 2001 ve vyúčtováních uváděná v kilowatthodinách (kWh) i přesto, že se pro měření plynu používá m3 (kubík) To znamená, že údaje na plynoměru je odlišný od údaje uváděného na faktuře za plyn. Proto je nutné si údaj v kubících převést na kilowatthodiny. K převodu se používá koeficient, který najdete na aktuální faktuře. Přibližný koeficient je 1 m3 = 10,55 kWh.

Mám zájem

Cena plynu je závislá na distribučním území a na výši spotřeby

Průměrná cena plynu je v současné době 10 až 20 korun za m3 a závisí na výši a účelu spotřeby a také na distribučním území. Cena plynu se skládá ze dvou složek. První složka je fixní a týká se distribuce a dodávky plynu. Druhá složka je variabilní a závisí na výši spotřeby plynu. Fixní složka ceny plynu je regulovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Její výši stanovuje každým rokem. Neregulovaná složka tvoří 75 procent z celé ceny a tu si stanovuje každý dodavatel zvlášť. Podnikatelé navíc ještě zaplatí daň ze zemního plynu.

Mluví se o nás