Cestovní pojištění - Allianz pojišťovna

Allianz nabízí opravdu velmi rozsáhlé možnosti pojištění pro všechny, kteří se rozhodli cestovat do zahraničí. Klienti si mohou nechat v první řadě pojistit své léčebné výlohy, tedy standardní cestovní pojištění. Je určeno pro všechny, kteří nechtějí zdravotní péči v cizině platit z vlastních zdrojů, a jelikož jde často až o astronomické částky, komerční cestovní pojištění je vlastně nutností.

  •  Ochrání pojištěné klienty i před hrazením spoluúčasti, pokud je v daném státě u zdravotní péče běžná.
  •  Jsou z něj placeny i výjezdy záchranné služby, převozy klienta a podobné nutné události, včetně převozu zpět do České republiky, což platí i pro převoz ostatků
  •  Pro léčebné výlohy u Allianz neexistuje limit, takže ať bude péče stát cokoliv, klient se nemusí obávat o své finance.
  •  Allianz své klienty tímto produktem chrání i před úrazy spojenými se sportováním (včetně lyžování a dalších zimních sportů) nebo například s nebezpečím terorismu.

Další způsoby, kterým Allianz pomáhá svým klientům, jsou například asistenční služby, které jsou součástí cestovního pojištění. Jsou dostupné po celém světě, každý den a každou hodinu a to v českém jazyce. Klienti mohou využít i rozsáhlejších asistenčních služeb, za které je však nutné si připlatit. Tato rozšířená asistence poskytuje:

  •  Zaplacení nákladů nutných k předčasnému návratu do České republiky
  •  Asistence v místě klientova bydliště za dobu jeho nepřítomnosti
  •  Asistence v případě ztracených nebo zcizených dokladů

Pro ještě větší bezpečí svých klientů nabízí Allianz různá doplňková pojištění, mezi která patří pojištění zavazadel, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti nebo například pojištění stornopoplatků, které si lze nechat proplatit až do 80% jejich výše.

Spočítat
ceny

Mluví se o nás