Co jsou to bonusy?

Bonusy představují nejrůznější výhody, které získáte v případě, že splníte určité předem stanovené podmínky. Může se jednat například o jízdu bez nehody, nadstandardní zabezpečení vozidla nebo o závazek k využívání zimních pneumatik v zimních měsících apod. Jakmile tyto specifika naplníte, můžete si o bonus zažádat a následně začít využívat jeho pozitiv.

Bonusy je obvykle třeba určitým vhodným způsobem doložit, nejčastěji v podobě dokumentace. Některé z bonusů je možno uplatnit i na více vozidel, záleží vždy na konkrétních podmínkách.

Stejně tak je tomu i u přenášení bonusů mezi členy rodiny. Většina pojišťoven toto svým klientům obvykle umožňuje. I v případě, že se rozhodnete sjednat jinou pojistnou smlouvu, většinou platí, že je možno si buď některé, nebo mnohdy i všechny získané bonusy přenést a zakotvit je do nové pojistné smlouvy.

Mluví se o nás