Co je to důchodové pojištění?

Jedná se o dva nezávislé pilíře důchodového systému v České republice.

Prvním z nich je průběžný důchodový systém, placený z důchodového pojištění, respektive státního rozpočtu. Jedná se o státní důchody, které senioři v ČR pravidelně dostávají.

Druhá část důchodového pojištění je dobrovolná, tvoří ji penzijní připojištění. Největším rozdílem oproti prvnímu pilíři je to, že si každý spoří na svůj důchod sám, nemusí se spoléhat na příští generace ekonomicky aktivních obyvatel ČR. Vzhledem ke stárnutí populace je zvýšení důležitosti tohoto systému, až do podoby dominantního zajištění příjmů v důchodovém věku, nevyhnutelné.

Brzy přibude ještě dobrovolné spoření v účastnických fondech, kterému se říká II. Penzijní pilíř. Jedná se také o systém spoření, ale s jinými podmínkami, než u penzijního připojištění, kterému se začíná říkat III. Penzijní pilíř.

David Holý, ePojisteni.cz

Mluví se o nás