Dají se převést bonusy?

Vždy záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny. Většina pojišťoven přenos bonusů umožňuje. Bonusy je obvykle třeba určitým vhodným způsobem doložit, nejčastěji v podobě dokumentace z předchozí pojišťovny. Některé z bonusů je možno uplatnit i na více vozidel, záleží vždy na konkrétních podmínkách. Stejně tak je tomu i u přenášení bonusů mezi členy rodiny. I toto většina pojišťoven svým klientům umožňuje.

V případě, že se rozhodnete sjednat jinou pojistnou smlouvu, tedy většinou platí, že je možno si buď některé, nebo mnohdy i všechny získané bonusy přenést a zakotvit je do nové pojistné smlouvy.

Mluví se o nás