ePojisteni.cz generálním partnerem nejvyšší fotbalové soutěže

Pro sezónu 2016/2017 jsme byli generálním partnerem nejvyšší české fotbalové soutěže.

Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
96 Zákazníků zde nyní srovnává

Fotbalová ePojisteni.cz liga

ePojisteni.cz historicky vzniklo proto, aby porovnávalo nabídky pojišťoven a na trhu, kde nikdo neviděl příležitost, vytvořilo nové tržní prostředí a celý obor restartovalo. Z toho teď profitují zákazníci, protože mají levnější a kvalitnější pojištění. Stejně tak vidíme i ve strategické investici do českého fotbalu příležitost být u startu něčeho nového, u startu nové fotbalové éry a pomáhat tak zlepšovat celé fotbalové prostředí, z čehož budou profitovat hráči i fanoušci.

Proč jsme se stali generálním partnerem fotbalové ligy?

Jsme fanoušci českého fotbalu stejně jako většina Čechů a chceme ho podpořit a pomoci mu. Pokud chceme, aby se úroveň fotbalu v Česku zvyšovala, musí mít silného a stabilního partnera. Fotbal je český národní sport, je to česká liga a my myslíme, že je dobré, aby ho podporoval a posouval český subjekt. Jako nový významní finanční podporovatelé českého fotbalu chceme aktivně přispět k jeho větší transparentnosti a profesionalizaci a pomoci uskutečňovat všechny kroky, které k tomu povedou. Kromě generálního partnerství a vytvoření ePojisteni.cz ligy plánujeme pomáhat fotbalu na všech výkonnostních i věkových úrovních.

Jaké jsou naše cíle?

Cíle fotbalových fanoušků, klubů i sponzorů jsou stejné. Všichni chceme mít v České republice co nejkvalitnější a nejférovější soutěž. Společně s Ligovou fotbalovou asociací (LFA) se primárně zaměříme na dodržování zásad transparentnosti a férovosti. První krok, který jsme považovali za nezbytný pro nastoupení nového, lepšího směru již byl Ligovou fotbalovou asociací učiněn. Profesionální fotbalová soutěž je nyní stejně jako ve všech fotbalově rozvinutých zemích řízena kluby a ne fotbalovým svazem, který je ze své podstaty podobný politické straně, a to se všemi negativními sklony k lobbingu, zákulisním dohodám a netransparentnosti.

Konkrétní kroky:

Aby se český profesionální fotbal posunul dále vpřed, je třeba konat kroky další a proto společně s Ligovou fotbalovou asociací tyto konkrétní kroky přinášíme. Bez jejich plnění by nebylo možné fotbal dlouhodobě podporovat a my věříme, že brzy uvidíme výsledky této naší společné snahy. Toto jsou v bodech kroky které navrhujeme a o jejichž plnění nám jde:

 • 1. Transparentní financování
 • Jako první a nejdůležitější je výzva ke zřízení transparentního účtu LFA, ze kterého bude patrné financování a hospodaření LFA i jednotlivých klubů. Ligová fotbalová asociace chystá po dohodě s námi transparentně zveřejnit finanční stránky fungování profesionálních fotbalových klubů. Z těchto údajů by mělo být patrné, kolik financí dostávají kluby od marketingové společnosti FAČR - STESu, jaké jsou příjmy z marketingu, merchandisingu a vstupenek.

  Na druhé straně by měly být zveřejněny i náklady na platy hráčů, provize agentům, provoz stadiónů a podobně. Tento krok vnímají obě strany velmi pozitivně. A to jak pro samotné kluby, které tak budou moci srovnat efektivitu svého fungování, tak i pro fanoušky, kteří uvidí reálné toky peněz ve fotbale. V neposlední řadě tento krok odstraní současné velmi neobjektivní poměřování rozpočtů jednotlivých klubů, kdy se srovnávají často úplně neporovnatelné položky. Součástí tohoto se má stát i transparentní účet LFA, včetně zavedení přehledných finančních výkazů pro jednotlivé kluby.

 • 2. Absolutní netolerance ke korupci
 • Druhý bod je pak výzvou k netoleranci korupce. Zároveň je také výzvou pro sponzory, aby ukončili svou podporu subjektům, které se korupce dopustily. Vyzýváme proto fotbalisty, trenéry i rozhodčí, aby se nebáli odhalovat korupční praktiky. Vyzýváme policii, aby nahlášené korupční aktivity řádně a důkladně vyšetřila. Vyzýváme sponzory, aby podmiňovali svoji finanční podporu fotbalovým subjektům odmítáním korupčních praktik, a v případě nerespektování svoji podporu těchto konkrétních subjektů ukončili.

 • 3. Fotbal fanouškům
 • Po vzoru UEFA chceme zavést pozici Ambasadora fanoušků na úrovni LFA, i na úrovni klubů s tím, že na tuto pozici využijeme část prostředků, které do fotbalu investujeme. Aktivní fanoušky totiž považujeme za klíčovou součást fotbalového prostředí a věříme, že podobně jako v jiných zemích může spolupráce organizátorů a fanoušků výrazně omezit konflikty na stadionech a celkově tak zatraktivnit fotbalové prostředí a tím i zvýšit návštěvnost na stadionech. Zároveň chceme s využitím našich marketingových zkušeností pomoci klubům pořádat i jiné akce vedoucí ke zvýšení návštěvnosti. Podporujeme také legislativní proces, který zajistí lepší vymahatelnost práva.

 • 4. Zavedení videa
 • Chceme se zapojit do již nastartovaného procesu zavedení videa do české nejvyšší soutěže. V souladu s pravidly IFAB považujeme videozáznamy za nezbytnou pomoc rozhodčím a zajištění eliminace zásadních přehmatů a omylů, které ovlivňují zápasy. Navrhujeme následně tyto záznamy zveřejňovat. Jsme připraveni spolupracovat při hledání finančně únosného technologického řešení. Navrhujeme veřejnou publikaci závěrů sport radaru, tedy nástroje pro odhalování nelegálních sportovních sázek, s případným upozorněním na potenciálně problematické zápasy a výsledky.

 • 5. Větší otevřenost v komunikaci směrem k fanouškům a veřejnosti
 • V posledním bodě apelujeme na celkově transparentnější komunikaci směrem k veřejnosti. Společně chceme nastartovat otevřenou diskusi o sporných momentech v rámci jednotlivých utkání za účasti odborníků a novinářů. V rámci otevírání fotbalu veřejnosti je možné zajistit pro některý exponovaný zápas mikrofony pro rozhodčí a následně fanouškům ukázat pohled na zápas a komunikaci rozhodčích s hráči z jejich vlastního pohledu. V případě pozitivní zkušenosti navrhujeme zavést mikrofony pro rozhodčí a následné zveřejňování jejich komunikace plošně.

  1. fotbalová ePojisteni.cz liga

  Vnímáme, že některé body, které navrhujeme, jsou v souladu s dlouhodobými cíli LFA a fotbalových klubů. Je společným zájmem fotbalových klubů, fanoušků i sponzorů, abychom z profesionální fotbalové soutěže vytvořili plnohodnotný produkt, který přinese fanouškům kvalitní zábavu a podívanou a sponzorům publicitu, za kterou do fotbalu poskytnou dostatek finančních prostředků, díky nimž bude český fotbal silnější a silnější bude i jeho pozice na mezinárodní úrovni.

  Na závěr chceme podotknout, že nevnímáme jen negativa. Celá řada kroků, které se v poslední době učinily, jsou pozitivní a jednoznačně je podporujeme. Dle nejsměrodatnějšího měřítka - koeficientu - je naše liga na 12. místě v Evropě, a my tak máme reálnou šanci na přímý postup vítěze ePojisteni.cz ligy do Ligy Mistrů. Na to s jakými rozpočty pracují naše kluby v porovnání se zeměmi, které jsou v žebříčku za námi, to považujeme za skvělý výsledek a chceme veřejně ocenit práci, která za tímto výsledkem stojí.

Mluví se o nás