"Pojištění odpovědnosti"

 • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli
 • Široká škála limitů plnění
 • Při online sjednání sleva 10 %
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
2 Zákazníků zde nyní srovnává

Finanční způsobilost dopravce

Prokazování finanční způsobilosti dopravce je povinností každého, kdo na základě příslušné koncese provozuje vnitrostátní či mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly pro přepravu více než 9 osob, autobusy, tahači a nákladními vozidly, jejichž celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

Co je to finanční způsobilost?

Finanční způsobilost je schopnost dopravce zajistit řádné provozování silniční dopravy a tuto schopnost je povinen prokázat. V případě, že tak neučiní, hrozí mu odebrání koncese a zákaz provozování činnosti.

Mezi možnosti prokázání finanční způsobilosti patří:

 • obchodní majetek
 • objem dostupných finančních prostředků
 • provozní kapitál
 • rezervy na 12 měsíců provozu
 • bankovní záruka
 • smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Jednou z možností, jak prokázat finanční způsobilost, je uzavřená pojistná smlouva mezi dopravcem a pojišťovnou. Dopravce musí mít odpovídající koncesi k provozování vnitrostátní či mezinárodní dopravy. Součástí pojistné smlouvy musí být také smlouvy o ručení, kterou vyžaduje příslušný dopravní úřad.

Pro rok 2015 platí, že zákonem požadovaná částka u prvního vozidla činí 247 518 Kč a u každého dalšího vozidla 137 510 Kč.

Kdo nemusí prokazovat finanční způsobilost

Jako každý zákon i tento obsahuje výjimky mezi dopravci, kteří finanční způsobilost prokazovat nemusí. Výjimka se týká těch, kteří vykonávají:

 • povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhradně motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž největší přípustná hmotnost je nižší než 3,5 tuny,
 • výlučně služby silniční přepravy osob pro nekomerční účely, nebo mají jiný hlavní předmět činnosti než povolání podnikatele v silniční osobní dopravě,
 • povolání podnikatele v silniční dopravě výhradně motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině.
Spočítat cenu

Mluví se o nás