Havarijní pojištění - Hasičská vzájemná pojišťovna - HVP

Hasičská vzájemná pojišťovna

Činnost pojišťovny HVP byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992 po více než 50 letech.

Hasičská vzájemná pojišťovna patří mezi nejstarší pojišťovací společnosti v Evropě vůbec. Začátek její činnosti je datován již od roku 1900. Po znárodnění v 50. letech se na český trh vrací v roce 1992 díky iniciativě Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří jsou také majoritními akcionáři Hasičské vzájemné pojišťovny.

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí 1 základní typ pojištění, k němuž lze navíc sjednat ještě pojištění doplňkové. Základní pojištění se vztahuje na případy střetu, nárazu, požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu předmětu, povodně či záplavy, krupobití a vichřice. Doplňkové pojištění, které si tedy můžete sjednat navíc k již sjednanému základnímu pojištění, poskytuje ochranu při odcizení vozidla či věcí mimořádné výbavy, zavazadla a věcí osobní potřeby, při úrazu dopravovaných osob, rozbití čelního skla a v případě vandalismu.

Obě pojištění zahrnují:

  •  Asistenční služby (AXA Assistance) na území Evropy.
  •  možnost spoluúčasti v rozsahu od 2 000 Kč do 30 000 Kč.

Možnosti připojištění

  •  pojištění rozbití čelního skla
  •  dodatkové asistenční služby
  •  odcizení vozidla či věcí mimořádné výbavy
  •  pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
  •  pojištění úrazu dopravovaných osob
  •  pojištění vandalismu
Spočítat
ceny

Mluví se o nás