Jak je kryta zdravotní péče, pokud nemáme cestovní pojištění?

Bez uzavřeného cestovního pojištění lze vycestovat do zahraničí, aniž byste se museli obávat, že Vám nebude poskytnuta nutná péče. Zdravotní péče Vám bude v EU poskytnuta VŽDY, ale je třeba mít na paměti, že jde jen o některé státy. Jedná se o tři skupiny států - státy Evropské Unie, státy Evropského hospodářského prostoru+Švýcarsko a státy, s nimiž má Česká republika bilaterální smlouvy. Mimo České republiky čítá EU dalších 26 států, do kterých můžete cestovat bez obav, byť s obezřetností, neboť v některých státech budete hradit spoluúčast a v některých nejprve i celou hodnotu ošetření, která vám až následně bude proplacena vaší veřejnou pojišťovnou.

Další tři státy, kde vás na základě celounijního pojištění ošetří, jsou Lichtenštejnsko, Norsko a Island, tedy členové Evropského hospodářského prostoru (EHS). Speciálním případem je Švýcarsko, které sice není součástí téměř žádného projektu evropské integrace, ale které prakticky ve všem s okolními státy spolupracuje, neklade žádné výrazné překážky a je možné do něj vycestovat jako do zemí EU. Nakonec tu jsou státy, které mají s Českou republikou specifické smlouvy, na jejichž základě Vám bude stačit české veřejné pojištění, ze kterého bude hrazena nutná péče na jejich území. Jde o Černou horu, Chorvatsko (velmi užitečné), Makedonii, Srbsko a Turecko. Jak vidíme, jde o státy jihovýchodně od nás, které jsou častým cílem českých turistů.

Když to shrneme. Veřejné pojištění tedy k poskytnutí zdravotní péče na většině území Evropy postačí, ale některé sumy budou proplaceny až zpětně, některé zákroky budou vyžadovat spoluúčast a také nikdy nenabídne takovou úroveň ochrany a šíři služeb, jako pojištění komerční. Je tedy nutné zvážit všechna pro a proti.

Mluví se o nás