Jak probíhá platba pojistného?

Každou pojistnou smlouvu je nutno vždy řádně a včas zaplatit. Jedná-li se o dlouhodobé pojištění, potom platba probíhá prostřednictvím předem určených pojistných splátek. Při sjednávání konkrétního pojistného produktu jsou dohodnuty veškeré jejich detaily, jedná se zde především o četnost placení pojistného, jeho výše a způsob úhrady.

Pojistné splátky bývají hrazeny nejčastěji měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo i ročně, a to buď převodem z účtu, vkladem na účet, prostřednictvím služeb pošty nebo přímo na pobočce pojišťovny. V případě, že uzavíráte krátkodobé pojištění (například cestovní pojištění), je nutno provést úhradu jednorázově. A to buď kreditní kartou - na platební bránu Vás přímo dovede náš formulář před uzavřením cestovního pojištění, nebo převodem z účtu i později. Vždy se všakmusí dodržet datum splatnosti pojištění.

Mluví se o nás