Jak změnit pojišťovnu?

Změnit pojišťovnu se mnohdy opravdu vyplatí, můžete tak totiž ušetřit nemalé finanční výdaje. Celý postup je velmi jednoduchý a rychlý. Je třeba učinit následující kroky. Nejprve je třeba vypovědět stávající pojistnou smlouvu. To můžete udělat prostřednictvím buď písemné dohody o výpovědi, kterou odešlete na sídlo vaší současné pojišťovny nebo osobně předáte na pobočce. Vzor formuláře je možno stáhnout i na webových stránkách.

Další variantou výpovědi je potom písemná výpověď ke konci pojistného období, což v podstatě znamená, že pojistnou smlouvu nehodláte dále u současné pojišťovny prodlužovat. Tu můžete opět stáhnout z webu. Pamatujte však na to, že je nutno ji doručit stávající pojišťovně minimálně 6 týdnu před koncem pojistného období současné pojistné smlouvy. Rovněž v průběhu prvních dvou měsíců po uzavření smlouvy je možno podat výpověď, v takovém případě je nutno počítat s osmidenní výpovědní lhůtou, která začne běžet od okamžiku podání výpovědi.

V neposlední řadě je důvodem k výpovědi pojistky taktéž neplacení pojistného. V praxi to znamená, že pokud neuhradíte ani po upomínce pojištění v určitém časovém období, pojištění zanikne. Máte-li minulou smlouvu vypovězenou, potom vám již nic nebrání k tomu, abyste uzavřeli novou pojistnou smlouvu u jiné pojišťovny a to prostřednictvím standardních postupů k uzavření smluv.

Máte-li zájem, jsme vám s pomocí k dispozici. Více o změně pojišťovny se dočtete v samostatné sekci ZDE

Mluví se o nás