Jaké jsou druhy vyplácených penzí?

 •  Starobní penze:

  Tradiční způsob, který se nejvíce blíží současné představě o důchodech. Každý měsíc až do své smrti účastník dostává sjednanou částku. Velkou roli zde hraje rozhodnutí účastníka, zda po jeho smrti pokračovat s výplatou oprávněné osobě (buď po stanovenou dobu, nebo fixní částku), nebo nikoliv. Je nutno spořit alespoň 5 let (60 měsíců).

 •  Pozůstalostní penze:

  Spočívá ve vyplácení penze v případě smrti účastníka a to osobám, které jsou uvedeny ve smlouvě, tedy mimo dědické řízení. Zde není nutno spořit 60 měsíců, ale pouze 36 ( = nárok vzniká po třech letech spoření).

 •  Invalidní penze:

  Stejně jako penze pozůstalostní, i invalidní je přiznána minimálně po třech letech spoření. Je vyplácena účastníkovi, který se dostal do plného invalidního důchodu.

 •  Jednorázové vyrovnání:

  Jedná se o vybrání všech naspořených peněz, tedy včetně výnosů (ty se ale daní) a státních příspěvků.

 •  Odbytné:

  Nejméně výhodný způsob získání peněz z penzijního připojištění. Odbytné získá účastník, který předčasně zrušil penzijní připojištění - nedostane v něm ani státní příspěvky, ani výnosy z nich. Stejně tak ho získají dědicové, nebo oprávnění osoby (určené ve smlouvě) v případě smrti účastníka, který nedosáhl na pozůstalostní penzi.

 •  Výsluhová penze:

  Jinak bychom mohli tento druh výplaty nazvat částečným výběrem. Na ten vzniká nárok po alespoň 15 letech spoření. A hlavně: Výsluhovou penzi lze sjednat pouze při sjednávání smlouvy o penzijním připojištění. Ale nebojte se si ji sjednat, protože do jejího využití vás nikdo za oněch patnáct let nutit nebude a nemůže. Dokonce ji lze využít kdykoliv po uplynutí 15 let a vždy bude počítáno se současnou hodnotou fondu.

David Holý, ePojisteni.cz

Mluví se o nás