Kapitálové životní pojištění

  • Chraňte své blízké před finančním dopadem Vaší smrti
  • Vybereme Vám pojištění z široké nabídky pojišťoven
  • Nabízíme též životní pojištění pro zaměstnance
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
10 Zákazníků zde nyní srovnává

Kapitálové životní pojištění patří k mezi rezervotvorné varianty životního pojištění. Opakem je rizikové životní pojištění, kde klient platí pouze za pojistnou ochranu. Žádné peníze zpět tedy nezíská.

Naproti tomu v případě kapitálového životního pojištění si pojištěný zajistí jak kvalitní pojištění pro případ smrti či dožití tak i garantované zhodnocení části vložených finančních prostředků. Jejich výši a poměr si přitom určuje sám na základě vlastního rozhodnutí. Maximální výše technické úrokové míry činí dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 1,3 procenta.

Jedná se tedy o dlouhodobý pojistný produkty, ve kterém délka pojištění hraje velkou roli. Smlouva o kapitálovém životním pojištění by měla být uzavřená nejméně na dobu 10 let a výše.

Kapitálové životní pojištění je vhodné pro ty, kteří:

  • chtějí, aby jejich nejbližší byly zabezpečení pro případ smrti
  • dávají přednost nižší ale garantované částce pro případ dožití
  • mají zájem o dlouhodobé a pravidelného zhodnocování vlastních finančních prostředků

Výhody versus nevýhody kapitálového životního pojištění

Jako každý pojistný produkt, i tento má své výhody a nevýhody. Část vložených peněz je použita pouze na pojištění a poplatky, které si účtuje pojišťovna. Druhá část je poté použitá k tvorbě rezervy pojištění. Dojde-li k úmrtí pojištěného před skončením pojistné smlouvy, je obmyšlené osobě či osobám vyplacená pojistná částka. V případě dožití je pojištěnému vyplacená nejen pojistná částka, ale také veškeré jeho podíly na výnosech.

Hlavními důvody, proč si lidé vybírají kapitálové životní pojištění je garance výše pojistné částky pro případ dožití a smrti i minimálního zhodnocení finančních prostředků. Pojištěný má právo si základní rozsah pojištění rozšířit a zaplacené pojistné si může odečíst z daní až do výše 12 000 korun dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Na rozdíl od investičního životního pojištění však není možné měnit nastavení a rozsah pojištění v době trvání smlouvy a také nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálového hodnoty pojištění.

Mám zájem

Slovo odborníka

Pokud uzavíráte s někým smlouvu na tak dlouhou dobu, jako je tomu v případě životního pojištění, je nutné poradit se s profesionály. Jakožto nezávislí odborníci Vám rádi poradíme a pomůžeme Vám dobře se rozhodnout.

David Holý Pojišťovací expert, ePojisteni.cz

Mluví se o nás