Jak má vypadat kupní smlouva na auto

Jak má vypadat kupní smlouva na auto

Koupit či prodat ojeté auto a nemít o tom žádný písemný dokument, by byl holý nerozum. Kupní smlouva však musí splňovat podmínky, které stanovuje nový občanský zákoník. Nestačí tedy sepsat kupní smlouvy vlastními slovy, protože by ji druhá strana mohla snadno napadnout. Nový občanský zákoník vstoupil v platnost 1. ledna 2014 a na jeho základě jsme pro Vás připravili nový vzor kupní smlouvy auto.

Hlavním účelem kupní smlouvy je stanovení práv a povinností, které budou sepsány písemně a budou srozumitelné oběma stranám. Díky tomu je možné předejít hlavním problémům, které mohou z prodeje auto vzejít. Kromě toho kupní smlouva jasně prokazuje, kdo je odpovědný za:

  •  přestupky spáchané vozidlem
  •  za škodu způsobenou provozem vozidla
  •  sjednání povinného ručení a s tím spojených sankcí v případě jeho neplacení

Níže uvedená kupní smlouva je pouze vzorem a obě strany mohou tento vzor doplnit o informace, které považují za podstatné. Doporučuje se však finální návrh nechat zkontrolovat právníkem, která posoudí, zda je kupní smlouva obsahově správná a je ji možné použít.

Kupní smlouva auto (vzor smlouvy) musí obsahovat co nejpřesnější identifikaci smluvních stran a předmětu prodeje (auta) a rovněž podmínek, za kterých je auto prodáváno (kupní cena, způsob platby, seznam vad a další). Kupní smlouva musí být samozřejmě podepsaná oběma stranami. Úřední ověření podpisů nutné není.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Mluví se o nás