Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy:Co je cestovní pojištění?

Díky cestovnímu pojištění lze minimalizovat rizika, která s sebou přináší cesta do zahraničí. Jeho nezákladnější součástí je pojištění léčebných výloh. To je obsaženo v každém produktu cestovního pojištění. Běžnou součástí jsou většinou i asistenční služby, díky kterým se klienti pojišťoven mohou vždy obrátit na svou pojišťovnu, která jim zprostředkuje pomoc. Další důležitou službou, kterou cestovní pojištění vždy obsahuje, je repatriace, případně i převoz ostatků zemřelých osob zpět do vlasti. K tomuto "základu", mohou jednotlivé produkty obsahovat ještě nějakou službu navíc, tzv. připojištění. Tato připojištění jsou buď již součástí balíčku, který pojišťovna nabízí a nebo si je lze k vybranému produktu "přidat". Pokračovat

Nejběžnější formy připojištění:
 • úrazové připojištění (pro případ trvalých následků či smrti)
 • pojištění odpovědnosti za způsobené škody
 • pojištění zavazadel
 • pojištění zpoždění zavazadel
 • storno poplatků
 • pojištění pro případ provozování nebezpečnějších sportů

Co ovlivňuje cenu pojištění?

Cena pojištění je dána počtem dní, místem Vaší cesty, typem cesty (turistická / pracovní / lyžařská), rozsahem rizik, které jsou pojištěním kryty a výší limitů (tedy kolik pojišťovna zaplatí v případě pojistné události za konkrétní typ škody). Některé pojišťovny pak nabízejí slevy pro rodiny, či slevy na vícedenní (např. celoroční) pojištění. Základní pojištění pro Evropu přijde jednu osobu na pár korun denně, za 14 denní dovolenou v Evropě zaplatíte 200Kč i méně. Pro rodiny, děti a větší skupiny existují výrazné slevy. Pokračovat

Co je to celoroční pojištění?

Celoroční pojištění je velmi výhodná forma cestovního pojištění pro ty, kteří cestují častěji. Počet cest do zahraničí po čas pojištění není omezen, pouze bývá omezena maximální délka jedné cesty (většinou 30 a více dní), případně je i stanovena minimální doba strávená v ČR po každé dlouhodobější cestě. Pro území Evropy lze takové pojištění sjednat za velmi přijatelnou cenu už od 365 Kč na celý rok. Pokračovat

Co zahrnuje základní cestovní pojištění?

Základní cestovní pojištění kryje jen naprosté minimum možných rizik. Součástí těch nejzákladnějších typů pojištění je vždy pojištění léčebných výloh se základním limitem (cca 1 500 000Kč), repatriace či převezení ostatků v případě smrti do vlasti. Součástí většiny pojištění jsou také asistenční služby, kdostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v českém jazyce. Nečekejme úrazové pojištění, pojištění zavazadel či pojištění odpovědnosti. Největší finanční rizika jsou ale kryta, protože léčba i malého zranění či nemoci může v zahraničí stát stovky tisíc korun až miliony. Pokračovat

Jaké jsou varianty doplňkových připojištění?

Pro cestovní pojištění jsou nejčastěji dostupné tři druhy připojištění: úrazové, zavazadel a odpovědnosti za způsobené škody.

 • Úrazové připojištění: Pojišťovna uhradí klientům určitou finanční částku při smrti nebo trvalých následcích následkem úrazu.
 • Připojištění zavazadel: vztahuje se většinou na jejich zničení, krádež nebo ztrátu. Dejte si pozor na výši limitů, abyste nepodléhali přílišnému pocitu bezpečí, protože pojišťovny vám rozhodně nezaplatí statisícové ztráty, tradiční limit plnění je okolo 20 000Kč.
 • Odpovědnost za způsobené škody: vztahuje se na škody způsobené na majetku i na zdraví osob. Jedná se o velmi užitečné pojištění, které vás ochrání před placením astronomických sum v případě, že svým jednáním v zahraničí někomu způsobíte škodu.
 • Pojištění sportovních aktivit, protože pojišťovny v základní ochraně poskytují krytí pouze rekreačních a naprosto bezpečných sportovních aktivit.
 • Pojištění stornopoplatků, ze kterého jsou propláceny poplatky, které si cestovní kanceláře, aerolinie, hotely a další společnosti účtují, pokud se rozhodnete z nějakého důvodu zrušit zakoupení jejich služby.
 • Podobným typem služby je pojištění nevyužité cesty, což znamená proplacení, z vážných důvodů zkrácené, cesty do zahraničí.

Kromě těchto nejčastějších připojištění, lze často volit různé nadstandardní parametry, kterými klienti mohou celkovou míry ochrany ještě rozšířit. jsou to například: Zvýšení limitu plnění pro hrazení léčebných výloh (osobám jedoucím do rizikových oblastí lze jedině doporučit, protože zdlouhavá a nákladná péče může přijít na miliony korun). I pokud chcete jen lyžovat, u některých pojišťoven budete muset sáhnout po vyšším limitům pojištění sportu. Ochota pojistit některé opravdu extrémní sporty a aktivity je u různých pojišťoven velmi rozdílná. Není však problém najít pojišťovnu, která pojistí i horolezectví, vysokohorskou turistiku, speleologii i potápění s přístroji do značných hloubek. Pokračovat

Jaké jsou výhody sjednání cestovního pojištění online

S největší pravděpodobností bude vaše příští sjednání cestovního pojištění řešeno právě skrze internet. Je to totiž praktičtější, levnější a jen v několika málo případech to není možné. Online nelze sjednat u některých pojišťoven produkty nestandardního charakteru, například pojištění závodně provozovaných sportů a podobně. Pro všechny ostatní klienty však online pojištění nabízí řadu výhod. Je to v prvé řadě levnější, protože pojišťovny poskytují za online sjednání slevy, většinou 5-10% z pojistného. Samozřejmou výhodou je i komfort.

Často může být výhodou i fakt, že pojištění online může být vyřízeno řádově v minutách. Stačí vyplnit online formulář, kde si lze navolit vše podstatné, a zaplatit. Platba probíhá, buď platební kartou, nebo bankovním převodem. Platba kartou je okamžitá, takže takovým způsobem můžete sjednat cestovní pojištění i den před cestou.

Epojisteni.cz nabízí online sjednání cestovního pojištění z výběru produktů více pojišťoven na jednou. Každý tak má možnost porovnat nabídky mezi sebou, vybrat tu nejvhodnější a okamžitě si ji přes internet sjednat. Nebudete přitom omezeni o možnost sjednat doplňková připojištění a taková nabídka bude každopádně levnější, než přímo od pojišťovny.  Pokračovat


Co dělat, pokud dojde k pojistné události?

V zahraničí platí nejdůležitější pravidlo mít VŽDY u sebe kartičku od sjednaného cestovního pojištění, případně Evropský průkaz zdravotního pojištění (nejlépe obojí). Nelze nikdy dopředu říct, kdy bude potřebný. To by mělo zajistit provedení ošetření. Díky asistenční službě pojišťovny pak vždy každý klient ví, co má, musí a může udělat, je mu poskytnuto poradenství a případně i intenzivnější pomoc. Po vyhledání lékařské pomoci je třeba co nejrychleji kontaktovat pojišťovnu kvůli nahlášení pojistné události. Pokračovat

Asistenční služby k cestovnímu pojištění

Asistenční služby jsou nedílnou součástí cestovního pojištění - pro elementární bezpečnost a možnost vůbec cestovní pojištění plně využívat, je nutný určitý kontakt s pojišťovnou. Asistenční služby mají většinou podobu telefonické pomoci v českém jazyce. Na této lince vám poradí, kde hledat zdravotní pomoc, kde koupit potřebné léky, jak se vypořádat s pojistnou událostí a podobně. Existují i nadstandardní asistenční služby, které je většinou nutné si připlatit (základní jsou i u nejlevnějšího cestovního pojištění zdarma).

Nadstandardní služby většinou obsahují možnost si ve špatné finanční situaci půjčit peníze, abyste se v zahraničí nedostali do nepříznivé situace. Asistenční služby umějí pomoci i v případě, že přijdete o doklady, zprostředkují Vám vydání nových, případně prokáží Vaši identitu, zaplatí kauci, zprostředkují komunikaci s úřady a podobně. Pokračovat

Co je to evropský průkaz zdravotního pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění je standardizovaná podoba průkazu, kterým se prokážete, že jste pojištěncem některé z veřejných zdravotních pojišťoven zemí Evropské Unie. Každý občan už by ho měl mít (kartička pojišťovny), ale i přes platnost v celé Evropské Unii nelze doporučit vycestování pouze s ním. Neposkytuje totiž takovou úroveň ochrany, kterou dokáže poskytnout i to nejlevnější komerční cestovní pojištění.

Některé země Evropské Unie už totiž spoluúčast u svých pacientů vyžadují. Je tedy jednoduché se dostat do situace, kdy budete muset na místě zaplatit za ošetření, ačkoliv jste řádně pojištění u veřejné pojišťovny a máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění. V některých zemích zaplatíte zákrok celý a pojišťovna Vám ho až zpětně proplatí, přičemž si ale odečte spoluúčast platnou v daném státě, takže nikdy nebude Vaše péče zcela bezplatná. Bez komerčního pojištění se tedy nedoporučuje cestovat ani do zemí v Evropské Unii.

Rozhodnete-li se spoléhat na toto celounijní pojištění, připravte si dostatečné množství peněz na přímé hrazení ošetření, hospitalizace a dalších úkonů. Nelze však vidět jen tuto negativní stránku. Alespoň nějaké pojištění platné v celé EU lepší než žádné...  Pokračovat

Proč nestačí běžné zdravotní pojištění? Vždyť je platné v celé EU.

Pokud máte řádně sjednáno běžné zdravotní pojitění v ČR a jste schopni se prokázat platným Evropským průkazem zdravotního pojištění (průkaz dokazující, že jste pojištěncem některé z veřejných zdravotních pojišťoven zemí Evropské Unie). Bude alespoň základní zdravotní péče v cizině většinou z tohoto pojištění hrazena. přesto však nelze doporučit vycestování pouze s ním. Neposkytuje totiž takovou úroveň ochrany, kterou dokáže poskytnout i to nejlevnější komerční cestovní pojištění.

Některé země Evropské Unie už totiž spoluúčast u svých pacientů vyžadují. Je tedy jednoduché se dostat do situace, kdy budete muset na místě zaplatit za ošetření, ačkoliv jste řádně pojištění u veřejné pojišťovny a máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění. V některých zemích zaplatíte zákrok celý a pojišťovna Vám ho až zpětně proplatí, přičemž si ale odečte spoluúčast platnou v daném státě, takže nikdy nebude Vaše péče zcela bezplatná. Bez komerčního pojištění se tedy nedoporučuje cestovat ani do zemí v Evropské Unii.  Pokračovat

Jak je kryta zdravotní péče, pokud nemáme cestovní pojištění?

Bez uzavřeného cestovního pojištění lze vycestovat do zahraničí, aniž byste se museli obávat, že Vám nebude poskytnuta nutná péče. Zdravotní péče Vám bude v EU poskytnuta VŽDY, ale je třeba mít na paměti, že jde jen o některé státy. Jedná se o tři skupiny států - státy Evropské Unie, státy Evropského hospodářského prostoru+Švýcarsko a státy, s nimiž má Česká republika bilaterální smlouvy. Mimo České republiky čítá EU dalších 26 států, do kterých můžete cestovat bez obav, byť s obezřetností, neboť v některých státech budete hradit spoluúčast a v některých nejprve i celou hodnotu ošetření, která vám až následně bude proplacena vaší veřejnou pojišťovnou.

Další tři státy, kde vás na základě celounijního pojištění ošetří, jsou Lichtenštejnsko, Norsko a Island, tedy členové Evropského hospodářského prostoru (EHS). Speciálním případem je Švýcarsko, které sice není součástí téměř žádného projektu evropské integrace, ale které prakticky ve všem s okolními státy spolupracuje, neklade žádné výrazné překážky a je možné do něj vycestovat jako do zemí EU. Nakonec tu jsou státy, které mají s Českou republikou specifické smlouvy, na jejichž základě Vám bude stačit české veřejné pojištění, ze kterého bude hrazena nutná péče na jejich území. Jde o Černou horu, Chorvatsko (velmi užitečné), Makedonii, Srbsko a Turecko. Jak vidíme, jde o státy jihovýchodně od nás, které jsou častým cílem českých turistů.

Když to shrneme. Veřejné pojištění tedy k poskytnutí zdravotní péče na většině území Evropy postačí, ale některé sumy budou proplaceny až zpětně, některé zákroky budou vyžadovat spoluúčast a také nikdy nenabídne takovou úroveň ochrany a šíři služeb, jako pojištění komerční. Je tedy nutné zvážit všechna pro a proti. Pokračovat


Cestovní doklady - vydávání, termíny, poplatky

Pokud potřebujete nový cestovní doklad, tedy pas, máte dvě možnosti. Buď zažádáte o standardní cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými informacemi (na čipu, nosiči dat), které jsou uloženy na speciálním čipu, nebo požádáte o takzvaný „rychlopas“, který tyto dva bezpečnostní prvky nemá.

Pas s nosičem dat a strojově čitelnými údaji platí na 10 let pro osoby starší 15 let a na 5 let pro osoby mladší 15 let. Vytvoření pasu je zpoplatněno částkou 600Kč pro osoby starší 15 let, respektive 100Kč pro osoby mladší. Lhůta, ve které vám bude pas zhotoven, je ze zákona 30 dní, ale relativně běžná je doba okolo tří týdnů, na což se ale nelze spolehnout. Pro osoby, které potřebují vycestovat dříve, je určen takzvaný „rychlopas“.

Pas bez nosiče dat a bez strojově čitelných údajů lze získat už za 2 dny od podání žádosti. Zákonná lhůta je 15 dní. Jeho platnost je však pouze 6 měsíců. Za tento pas zaplatíte 1500Kč, případně 1000Kč za osobu mladší 15 let. Pozor, některé země vyžadují délku platnosti pasu 6 měsíců po návratu ze země, což tento rychlopas nikdy nemůže splnit- nelze se přitom spolehnout na shovívavost celníků a úředníků, byť ji nelze vyloučit. Pokračovat

Jaké je povinné vybavení vozidel v zahraničí?

Povinná výbava vozidel v zahraničí je velmi problematickou otázkou, na což doplatilo už mnoho pokutovaných českých řidičů. Povinné výbavy se stát od státu liší a ani Evropská Unie zatím nedělá velké pokroky v tom, jak zákony sjednotit. Celá otázka je komplikovanější i díky existenci Vídeňské úmluvy o silničním provozu. Signatáři této úmluvy se zavazují posuzovat povinnou výbavu kontrolovaného vozidla ne podle platných zákonů své země, ale podle zákonů země, ve které je automobil registrován. Praktický význam takové úmluvy je tedy ten, že ať vás policie kontroluje v Německu, Rakousku nebo Polsku, musí při kontrole vaší povinné výbavy respektovat to, že je vaše vozidlo registrováno v ČR a nemůže vyžadovat (a následně pokutovat) některou součást povinné výbavy, která v našem státu povinná není.

Vymahatelnost této úmluvy je však velmi problematická i díky rozdvojení zákonů - někdy je povinná výbava stanovena právě jako povinná výbava, ale v některých případech může jít o použití konkrétního prvku v určité situaci (například použití reflexní vesty při vystoupení z vozu na dálnici), což Vídeňská smlouva nijak nemůže ovlivnit. Pokud nechceme strávit mnoho dní zahrabáni v nepřehledných zákonech v jazycích, kterým ani nerozumíme, nezbývá nám tak než raději respektovat povinnou výbavu zemí, kam vyrážíte, jinak se tím vystavujeme riziku problémů a často i velmi vysokých pokut. Pokračovat


Čím doporučujeme doplnit povinnou výbavu, pokud cestujete do zahraničí:
 • vlečné lano/tyč (např. Slovensko)
 • reflexní vesta pro každou osobu, která chce v případě nehody a podobných událostí vstoupit na vozovku (např. Slovensko)
 • hasicí přístroj (např. Bulharsko, Polsko, Egypt, Estonsko, Belgie, atd.)
 • zimní pneumatiky (Rakousko, Slovinsko, atd.)
 • zákaz i detektorů radarů (pasivních antiradarů) ve Španělsku, Norsku, atd.

Řidičský průkaz - platnost v zahraničí

S platným řidičským průkazem České republiky je překvapivě možné řídit vozidla v mnoha zemích. Pokud budeme posuzovat nejčastější případ, tedy typ řidičské průkazu číslo 7 (nejnovější, vydáván po vstupu ČR do Evropské unie), můžeme bez obav řídit vozidla po zemích Evropské Unie. To platí i pro řidičské průkazy Typ 6, které mají řidiči povinnost vyměnit za nové do konce roku 2013. Problém by však neměl nastat ani mezi signatáři Vídeňské Úmluvy o silničním provozu z roku 1968:

Bahamy, JAR, Rumunsko, Bahrajn, Ruská federace, Belgie, Kazachstán, Řecko, Bělorusko, San Marino, Bosna a Hercegovina, Korejská republika, Senegal, Brazílie, Kostarika, Seychely, Bulharsko, Kuba, Slovensko, Česká republika, Kuvajt, Slovinsko, Čína, Litva, Německo, Dánsko, Lotyšsko, Středoafrická republika, Ekvádor, Lucembursko, Španělsko, Estonsko, Maďarsko, Švédsko, Filipíny, Makedonie, Švýcarko, Finsko, Maroko, Tádžikistán, Francie, Mexiko, Thajsko, Ghana, Moldávie, Turkmenistán, Gruzie, Monako, Ukrajina, Guyana, Niger, Uruguay, Chile, Norsko, Uzbekistán, Chorvatsko, Pákistán, Vatikán, Indonésie, Pobřeží Slonoviny, Velká Británie, Írán, Polsko, Venezuela, Itálie, Portugalsko, Kongo (dříve Zair), Izrael, Rakousko, Zimbabwe

Je však dobré mít další doklad, čistě mezinárodní řidičský průkaz, který v případě komplikací může dobře posloužit jako další důkaz o vašem oprávnění řídit v dané zemi motorová vozidla. Vystavení mezinárodního řidičského oprávnění stojí pouhých 50Kč, takže ho lze opravdu doporučit. Existují jeho dvě verze: verze platná pro státy, které podepsaly výše zmíněnou Úmluvu o silničním provozu z roku 1968 a verze platná pro signatáře Ženevské Úmluvy z roku 1949. V případě Ženevské Úmluvy jde o tyto státy:

Albánie, Irsko, Peru, Alžír, Island, Pobřeží Slonoviny, Andorra, Itálie, Polsko, Argentina, Izrael, Portugalsko, Austrálie, Jamajka, Rakousko, Bahamy, Japonsko, Rhodesie a Ňasko (Zimbabwe a Malawi), Bangladéš, Jihozápadní Afrika, Rwanda, Burundi, Barbados, Jihoafrická republika, Rumunsko, Belgické Kongo, Jordánsko, Ruská federace, Belgie, bývalá Jugoslávie, Řecko, Benin, Kambodža, San Marino, Botswana, Kamerun, Senegal, Britská Guyana, Kanada, Severní Borneo, Britský Honduras, Kyrgyzstán, Seychely, Bulharsko, Kongo, Sierra Leone, Česká republika, Korejská republika, Singapur, Čína, Kuba, Slovensko, Dánsko, Kypr, Spojené státy americké, Dominikánská republika, Laos, Srí Lanka, Egypt, Lesotho, Středoafrická republika, Ekvádor, Libanon, Surinam, Fidži, Lucembursko, Svatá Lucie, Filipíny, Madagaskar, Svatý Vincent, Finsko, Maďarsko, Swazijsko, Francie, Malajsie, Sýrie Gambie, Malawi, Španělsko, Ghana, Mali, Švédsko, Gibraltar, Malta, Švýcarsko, Grenada, Maroko, Thajsko, Gruzie, Mauricius, Togo, Guatemala, Monako, Trinidad a Tobago, Guernsey a Jersey, Namibie, Tunisko, Haiti, Niger, Turecko, Holandská Nová Guinea, Norsko, Uganda, Holandské Antily, Nový Zéland, Vatikán, Holandsko, Okinawa, Velká Británie, Hongkong, Ostrov Man, Venezuela, Chile, Papua - Nová Guinea, Zair (Kongo), Indie, Paraguay, Zanzibar, Západní Samoa (Samoa) Pokračovat

Spočítat
ceny

Mluví se o nás