Online pojištění je stále populárnější

V Praze 3.5. 2011 14:00 (Tisková zpráva)

Rok 2010 znamenal pro prodej online pojištění další výrazný nárůst klientů. Jen v segmentu pojištění automobilů, které v Česku tvoří hlavní objem online pojištění, překročilo číslo pojistitelů výrazně sto dvacet tisíc. Z nich celkem 85 % klientů nakoupilo online pojištění přes tzv. srovnávače pojištění a 15 % pak přímo na stránkách jednotlivých pojišťoven. V celkovém objemu tak online pojištění tvoří už 10 % veškerého pojištění v České republice.

„Naše společnost, která je největším tuzemským prodejcem online autopojištění, pojistila v roce 2010 přes padesát tisíc vozidel. V roce 2011 očekáváme, že počet pojištěných automobilů přesáhne hranici sedmdesáti tisíc,“ říká obchodní ředitel společnosti ePojistění.cz Dušan Šenkypl.

Z jednotlivých pojišťoven pak v prodeji online pojištění vedla v roce 2010 pojišťovna Direct, která měla na trhu online pojištění podíl 26 %. V celkovém pojištění automobilů (online pojištění + klasické pojištění) za rok 2010 i nadále vede Česká pojišťovna s podílem 28 %, druhá je Kooperativa (22 %) a třetí Česká podnikatelská pojišťovna (15 %).

Velmi zajímavé jsou i výhledy v tomto odvětví. Podle průzkumu agentury Millward Brown plánuje nákup pojištění online více jak 20 % všech Čechů. Vedou je k tomu hlavně dva důvody – jednoduchost pořízení takového pojištění a především výrazná finanční úspora. Oproti běžnému nákupu pojištění, se úspora při získání tohoto produktu online pohybuje v průměru v řádu desítek procent. Jedním z evropských lídrů v pojištění online je Velká Británie, kde si přes internet pořizuje pojištění polovina všech pojištěnců.

Kontakt: Dušan Šenkypl – obchodní ředitel ePojisteni.cz tel: +420 724 351 815 email: senkypl@epojisteni.cz

Mluví se o nás