Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou oprávněni provozovat povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Jejím hlavním úkolem je zajištění úhrady způsobené škody všem poškozeným, kterým byla způsobena újma nepojištěným vozidlem.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2