Doba vzniku pojistné události

Doba vzniku pojistné události

Doba vzniku pojistné události představuje časově vymezený okamžik, ve kterém došlo k pojistné události. Jde tedy o dobu, kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny zaplatit škodu. Škoda vám bude zaplacena až do výše vaší pojistné částky. Touto události v rámci povinného ručení bývá nejčastěji autonehoda, při které způsobíme škody dalším účastníkům silničního provozu.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2