Karenční lhůta

Karenční lhůta

Je doba sjednaná mezi klientem a pojišťovnou v rámci pojistné smlouvy. V případě, že dojde ke škodní události, musí nejprve uplynout karenční lhůta. Teprve po jejím uplynutí začne pojišťovna klientovi vyplácet sjednanou denní dávku. Čím kratší karenční doba je, tím pojištěný zaplatí více na pojistném.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2