Povinné ručení

Povinné ručení - vysvštlení

Každý vlastník nebo spoluvlastník motorového vozidla zapsaného v registru vozidel je podle zákona č. 168/1999 Sb. povinen uzavřít povinné ručení. Z povinného ručení jsou hrazeny škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, a to včetně nákladů na léčení zraněných, škody na věci a náklady nutné na jejich odstranění, dále škody odpovídající ušlému zisku a náklady účelně vynaložené na právní zastoupení poškozeného.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2