Pojistná událost

Promlčení

Jde o nevykonání práva v zákonem stanovené době. Promlčením právo nezaniká, ale oslabuje se možnost jeho úspěšného vymáhání. Soud nemůže promlčené právo věřiteli přiznat, jestliže dlužník uplatní námitku promlčení. Kromě výjimek je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Odlišnou povahu má promlčení v trestním právu.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2