Škodní událost

Škodní událost

Škodní událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda. Je důvodem pro vznik pojistné události a vzniká tak právo na pojistné plnění z pojištění. Je daná lhůta na ukončení šetření škodné události. Ta je stanovena na 3 měsíce po oznámení události. Lhůta neběží v případě, pokud je šetření jakkoliv znemožněno nebo ztíženo vinou oprávněné osoby, pojištěného či pojistníka.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2