Škoda na zdraví

Škody na zdraví

V rámci povinného ručení lze způsobit provozem motorového vozidla třetím osobám škodu na zdraví, životě a majetku. Poškozený má v takovém případě právo požadovat úhradu všech nákladů, které mu v souvislosti se škodou na zdraví vznikly (např. náklady na léčbu, bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk a další).

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2