Trvalé následky

Trvalé následky

Je trvalé poškození zdraví, k němuž došlo v důsledku úrazu. Trvalé následky mohou spočívat v anatomické či funkční ztrátě nebo poškození údu, orgánu či jeho části. Na základě hodnocení jeho rozsahu a závažnosti je stanovena výše pojistného plnění, která se vypočítává z dohodnuté pojistné částky.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2